செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Vandicholai Chinraasu (1994) (வண்டிசோலை சின்னராசு)
Music
A. R. Rahman
Year
1994
Singers
Shahul Hameed
Lyrics
Vairamuthu
செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே
செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே

நெசவு செய்யும் திருநாட்டில் நீச்சல் உடையில் அலையிறியே
கணவன் மட்டும் காணும் அழகை கடைகள் போட்டு காட்டுறியே

செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே
நெசவு செய்யும் திருநாட்டில் நீச்சல் உடையில் அலையிறியே
கணவன் மட்டும் காணும் அழகை கடைகள் போட்டு காட்டுறியே

எலந்த காட்டில் பொறந்தவ தானே லண்டன் மாடல் நாடி எதுக்கு
காஞ்சிபுரங்கள் ஜொலிகின்ற போது காத்து வாங்கும் உடை எதுக்கு

உடம்பு வேர்க்கும் உஷ்ண நாட்டில் உரசி பேசும் ஸ்டைல் எதுக்கு
டக்கர் குங்குமம் மணக்கும் நாட்டில் ஸ்டிக்கர் பொட்டு உனக்கு எதுக்கு

செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே
நெசவு செய்யும் திருநாட்டில் நீச்சல் உடையில் அலையிறியே
கணவன் மட்டும் காணும் அழகை கடைகள் போட்டு காட்டுறியே

செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே
நெசவு செய்யும் திருநாட்டில் நீச்சல் உடையில் அலையிறியே

கற்பு என்பது பிற்போக்கு இல்ல கவசம் என்றே தெரிஞ்சிக்கணும்
காற்றில் மிதக்கும் கார்குழல் பின்னி கனக பூக்கள் அணிந்சுகணும்
புரட்சி எங்கே மலர்ச்சி எங்கே புரிஞ்சி நீயும் நடந்துக்கணும்

செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே
நெசவு செய்யும் திருநாட்டில் நீச்சல் உடையில் அலையிறியே
கணவன் மட்டும் காணும் அழகை கடைகள் போட்டு காட்டுறியே

செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே
செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே
செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே
செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேல உடுத்த தயங்குறியே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.