காட்டு வழிபோற பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Mambattiyan (2011) (மம்பட்டியான்)
Music
S. Thaman
Year
2011
Singers
Thiagarajan
Lyrics
Vairamuthu
காட்டு வழிபோற பொண்ணே கவலைப்படாதே
காட்டுப்புலி வழிமறிக்கும் கலங்கி நிற்காதே
காட்டு வழிபோற பொண்ணே கவலைப்படாதே
காட்டுப்புலி வழிமறிக்கும் கலங்கி நிற்காதே

மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு
எங்க மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு

காட்டு வழிபோற பொண்ணே கவலைப்படாதே
காட்டுப்புலி வழிமறிக்கும் கலங்கி நிற்காதே
மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு
எங்க மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு

ஹே எட்டு தலை வெட்டி வெச்சான்
சந்தையில கொட்டி வெச்சான்
கொடுமைய கட்டி வெச்சான்
வேறென்ன மிச்சம் வெச்சான்
முள்ளுமேல தான் படுத்தான்
ஏழைக்கெல்லாம் பூ விரிச்சான்
அத்திமல பாறை இன்னும் பேசுறவன் பேர
அந்த அத்திமல பாறை இன்னும் பேசுறவன் பேர

காட்டு வழிபோற பொண்ணே கவலைப்படாதே
காட்டுப்புலி வழிமறிக்கும் கலங்கி நிற்காதே
மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு
எங்க மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு

கண்ணாத்தா வாழவந்தா
மம்பட்டியான் கூட வந்தான்
தாளிக்கவா ஆசைப்பட்ட துன்பத்துக்கு வாக்குப்பட்டா
சொர்க்கத்துக்கு சேர்ந்துவர உத்தரவு வாங்கிப்புட்டா
என்ன கதையாச்சி அவ இடுப்போடிஞ்ச நாத்து
எம்மா என்ன கதையாசி அவ இடுப்போடிஞ்ச நாத்து

காட்டு வழிபோற பொண்ணே கவலைப்படாதே
காட்டுப்புலி வழிமறிக்கும் கலங்கி நிற்காதே
மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு
எங்க மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு

தங்கம் போல வர்ர்ணமடி, உள்ளிகோட்டை சொர்ணமடி
பத்துபேர பாத்தவடி, பத்தினிதான் மத்தப்படி
மம்பட்டியான் சாகயில தான் உசுர விடவடி
மாதவிய பிறந்த அவ கண்ணக்கிய இறந்தா
மாதவிய பிறந்த அவ கண்ணக்கிய இறந்தா

காட்டு வழிபோற பொண்ணே கவலைப்படாதே
காட்டுப்புலி வழிமறிக்கும் கலங்கி நிற்காதே
மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு
எங்க மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு

மம்பட்டியான் பேரு சொல்ல நாவு கொஞ்சம் கூசுதடா
அஞ்சு மலை தோப்புக்குள்ள ஆவி வந்து பேசுதடா
மம்பட்டியான் வீரம் எங்க சாதி சனம் காக்குமடா
மம்பட்டியான் பேச்சு அது சீமா வரபோச்சு
எங்க, மம்பட்டியான் பேச்சு அது சீமா வரபோச்சு

காட்டு வழிபோற பொண்ணே கவலைப்படாதே
காட்டுப்புலி வழிமறிக்கும் கலங்கி நிற்காதே
மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு
எங்க மம்பட்டியான் பேரு சொன்ன புலி ஒதவும் பாரு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.