அடி மஞ்சக்கெழங்கே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 06, 2023

Movie Name
Taj Mahal (1999) (தாஜ் மஹால்)
Music
A. R. Rahman
Year
1999
Singers
Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
அடி மஞ்சக்கெழங்கே அடி மஞ்சக்கெழங்கே

தனனனனா தனதனனா தனனனனா தனதனனா

அடி மஞ்சக்கெழங்கே அடி மஞ்சக்கெழங்கே

தனனனனா தனதனனா தனனனனா தனதனனா

கொமரிப்புள்ள கொமரிப்புள்ள குளிக்க வாராங்க

ஆத்துக்குள்ள அத்தன மீனும் கண்ண மூடுங்க

கொமரிப்புள்ள கொமரிப்புள்ள குளிக்க வாராங்க

ஆத்துக்குள்ள அத்தன மீனும் கண்ண மூடுங்க

பருவப்புள்ள பருவப்புள்ள குளிக்கப் போராங்க

அட ஆத்தங்கரப் பறவைகளே அங்கிட்டுப் போயிருங்க

அடி மஞ்சக்கெழங்கே அடி மஞ்சக்கெழங்கே

மஞ்சத் தேச்சிக் குளிக்கும் தங்கக் கெழங்கே

தேச்சிக் குளிக்கும் தங்கக் கெழங்கே

அடி மஞ்சக்கெழங்கே அடி மஞ்சக்கெழங்கே

மஞ்சத் தேச்சிக் குளிக்கும் தங்கக் கெழங்கே

தேச்சிக் குளிக்கும் தங்கக் கெழங்கே

மஞ்சப் புடிச்சிருக்கா…எங்கள கேட்டுக்க…

மருதாணி புடிச்சிருக்கா…எங்கள கேட்டுக்க…

ம்ம்ம்…நாளைக்கு…

வெள்ள சுண்ணாம்பு வெச்சுக்கிட்டு வெத்தலையப் போட்டுக்கிட்டு

அடினாக்கு செவந்திருக்கான்னு அவனக் கேட்டுக்க

அவனா…இல்ல இல்ல…அவரக் கேட்டுக்க

அடி மஞ்சக்கெழங்கே அடி மஞ்சக்கெழங்கே

மஞ்சத் தேச்சிக் குளிக்கும் தங்கக் கெழங்கே

தேச்சிக் குளிக்கும் தங்கக் கெழங்கே

அடி மஞ்சக்கெழங்கே அடி மஞ்சக்கெழங்கே

மஞ்சத் தேச்சிக் குளிக்கும் தங்கக் கெழங்கே

தேச்சிக் குளிக்கும் தங்கக் கெழங்கே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.