ரங்கீலா ரங்கீலா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 28, 2023

Movie Name
Rangeela (1995) (ரங்கீலா)
Music
A. R. Rahman
Year
1995
Singers
Sujatha Mohan
Lyrics
Vairamuthu
ரங்கீலா ரங்கீலா காதலிக்க சொன்னாளா
ரங்கீலா ரங்கீலா காத்திருக்க சொன்னாளா

நான் காதல் சங்கீதம்
என் கண்ணில் சந்தோசம்

நீ கண்டால் என்ன
பத்திக் கொண்டால் என்ன

ரங்கீலா ரங்கீலா காதலிக்க சொன்னாளா
ரங்கீலா ரங்கீலா காத்திருக்க சொன்னாளா

நான் காதல் சங்கீதம்
என் கண்ணில் சந்தோசம் நீ
கண்டால் என்ன
பத்திக் கொண்டால் என்ன

கனவே வாழ்க்கை என்று
கரைந்தே போனவர் ஆயிரம்
பல்லாயிரம்

கனவை மெல்ல மெல்ல நிஜமாய்
செய்வது ஜீவிதம்
நாம் ஜீவிதம்

ஆணும் பெண்ணும் கூடும் வாழ்க்கை யோகமே
ஆசை தீர செய்ய வேண்டும் யாகமே
ஆண்டு நூறு இளமை இன்னும் வேண்டுமே

ரங்கீலா ரங்கீலா காதலிக்க சொன்னாளா
ரங்கீலா ரங்கீலா காத்திருக்க சொன்னாளா

நான் காதல் சங்கீதம்
என் கண்ணில் சந்தோசம்

நீ கண்டால் என்ன
பத்திக் கொண்டால் என்ன

ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு
ஒவ்வொரு பூவும் புதுசு

உள்ளம் மட்டும் புதிதாய் போனால்
துன்பம் இல்லை தோழா

பூவை மட்டும் அல்ல
புழுவை கூட நேசி

எந்த கல்லில் எந்த சிற்பம் யோசி

புன்னகை புன்னகை போதுமே
புன்னகை புன்னகை போதுமே
இன்பமே வாழ்க்கையின் வேதமே

ரங்கீலா ரங்கீலா காதலிக்க சொன்னாளா
ரங்கீலா ரங்கீலா காத்திருக்க சொன்னாளா

நான் காதல் சங்கீதம்
என் கண்ணில் சந்தோசம் நீ
கண்டால் என்ன
பத்திக் கொண்டால் என்ன

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.