உள்ளங்கையில் என்னைவைத்து பாடல் வரிகள்

Movie Name
Vadacurry (2014) (வடகறி)
Music
Vivek - Mervin
Year
2014
Singers
Siddharth Mahadevan
Lyrics
Snehan
உள்ளங்கையில் என்னை வைத்து
உலகை வெல்ல நினைத்தாயே
உன்னை நீயே மிருகம் ஆக்கு
என்னை நீ கொடுத்தாயே

நீயே என்னை படைத்தது வைத்தாய்
இப்போ என்னை கண்ணில் வரைந்தாய்
மனதை மறந்த மனிதனும் நீ
போ... போ... போ...
ஓடு... ஓடு... ஓடு.. உலகம் சிறியது....
ஆடு.... ஆடு... ஆடு... மனித மிருகமே...
தேடு... தேடு... தேடு... புதிய உலகமே...
இங்கே இடம் இல்லை....

ஓடு... ஓடு..., ஆடு... ஆடு..., தேடு... தேடு..., இங்கே இல்லை..
ஓடு... ஓடு..., ஆடு... ஆடு..., தேடு... தேடு..., இங்கே இல்லை..

தேவை தெரியாமல் எதையோ நீயே
தேடி அலைகிறாய் ஏனடா
வாழ்வை வாழ மறந்து நீ எதற்கு
வழிகளை சுமந்து அலைகின்றாய்
ஏன் அறிவியலை அழிவிக்கான மாற்றினாய்
ஓ ... நான் உன்னை அழைக்க துணிந்து விட்டேன் ஓடு வா...

ஓடு... ஓடு... ஓடு.. உலகம் சிறியது....
ஆடு.... ஆடு... ஆடு... மனித மிருகமே...
தேடு... தேடு... தேடு... புதிய உலகமே...
இங்கே இடம் இல்லை....

ஓடு... ஓடு..., ஆடு... ஆடு..., தேடு... தேடு..., இங்கே இல்லை..
ஓடு... ஓடு..., ஆடு... ஆடு..., தேடு... தேடு..., இங்கே இல்லை..

The Number You'Ve Dialed Has Been Changed
The New Number Is.....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.