இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும் பாடல் வரிகள்

Ispade Rajavum Idhaya Raniyum
Movie Name Ispade Rajavum Idhaya Raniyum
Movie Name (in Tamil) இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும்
Starring Harish Kalyan, Shilpa Manjunath
Music Sam C. S.
Year 2019
Rating

4.5

Plot

Ispade Rajavum Idhaya Raniyum (English: King of Spades, Queen of Hearts[1]) is an upcoming Indian Tamil language romantic film written and directed by Ranjit Jeyakodi.[2] The film stars Harish Kalyan and Shilpa Manjunath while Ma Ka Pa Anand and Bala Saravanan in the supportive roles. Sam C. S. scored music for the film while editing is done by Vivek Harshan and cinematography is handled by Kavin Raj.

Excellent (252) Vote
Good (26) Vote
Average (9) Vote
Fair (2) Vote
Poor (11) Vote