மண்ணுக்குள் வைரம் பாடல் வரிகள்

Mannukkul Vairam
Movie Name Mannukkul Vairam
Movie Name (in Tamil) மண்ணுக்குள் வைரம்
Starring Sivaji Ganesan, Sujatha
Music Devendran
Year 1986
Rating

4

Excellent (22) Vote
Good (1) Vote
Average (4) Vote
Fair (0) Vote
Poor (2) Vote