மேளம் கொட்டு தாலி கட்டு பாடல் வரிகள்

Melam Kottu Thali Kattu
Movie Name
Melam Kottu Thali Kattu (1988)
Movie Name (in Tamil)
மேளம் கொட்டு தாலி கட்டு
Starring
Ramarajan, Saranya
Music
Premasiri Kemadasa
Year
28 July 1988
Story
Melam Kottu Thaali Kattu 1988