மோனிஷா என் மோனாலிஷா பாடல் வரிகள்

Monisha En Monalisa
Movie Name Monisha En Monalisa
Movie Name (in Tamil) மோனிஷா என் மோனாலிஷா
Starring Ramanakanth, Mumta,j Deepshika
Music T. Rajendar
Year 1999
Rating

4.5

Excellent (64) Vote
Good (9) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (2) Vote