கிளிஞ்சல்கள் பாடல் வரிகள்

Kilinjalgal
Movie Name Kilinjalgal
Movie Name (in Tamil) கிளிஞ்சல்கள்
Starring Mohan, Poornima Bhagyaraj, Dilip
Music T. Rajendar
Year 1981
Rating

4

Excellent (5) Vote
Good (1) Vote
Average (0) Vote
Fair (2) Vote
Poor (0) Vote