சின்ன சின்ன கண்ணா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kilinjalgal (1981) (கிளிஞ்சல்கள்)
Music
T. Rajendar
Year
1981
Singers
P. Susheela
Lyrics
T. Rajendar
சின்ன சின்ன கண்ணா சேதி சொல்லும் மன்னா
உன்னில் என்னை என்னில் உன்னை காண கண்ணில் மின்ன நெஞ்சில் வைக்க என்ன
ஓடி இங்கே வாராய் ஒன்னு ஒன்னு தாராய்
சின்ன சின்ன கண்ணா சேதி சொல்லும் மன்னா
உன்னில் என்னை என்னில் உன்னை காண கண்ணில் மின்ன நெஞ்சில் வைக்க என்ன


சுட்டி பையா சுத்தி வந்தால் முத்தம் தருவேனோ
எட்டி நின்றால் கட்டிக் கொள்ள என்ன செய்வேனோ
அடம் ஒன்று பிடிக்காதே தேர் வலம் என்று இழுக்காதே
ஹே ஹே ஹே அடம் ஒன்று பிடிக்காதே தேர் வலம் என்று இழுக்காதே
பொடியுடன் சிலிர்த்திட கைகளில் தவழ்ந்திட சுகம் ஒன்று பிறக்காதோ
கேட்டதை கொடுத்திட தருவதை வாங்கிட தடம் ஒன்றும் இருக்காதோ
சின்ன சின்ன கண்ணா சேதி சொல்லும் மன்னா
உன்னில் என்னை என்னில் உன்னை காண கண்ணில் மின்ன நெஞ்சில் வைக்க என்ன


துடிக்குது வாட்ச்சு கொதிக்குது மூச்சு வாட்டி வதைக்காதே
கண்ணாம் மூச்சு கன்னால் போச்சு ஓடி ஒலியாதே
தந்தது போதாதோ நீ தவிப்பது புறியாதோ
ஓ ஓ ஓ தந்தது போதாதோ நீ தவிப்பது புறியாதோ
கன்னத்தை திரிகிட கைவிரல் தொடுகிற அணைத்திட வருவாயோ
கத்தினில் மிதந்திடும் கவிதையை படித்திடும் பொருள் அதை உறைப்பாயோ
சின்ன சின்ன கண்ணா சேதி சொல்லும் மன்னா
உன்னில் என்னை என்னில் உன்னை காண கண்ணில் மின்ன நெஞ்சில் வைக்க என்ன
ஓடி இங்கே வாராய் ஒன்னு ஒன்னு தாராய்
சின்ன சின்ன கண்ணா சேதி சொல்லும் மன்னா
உன்னில் என்னை என்னில் உன்னை காண கண்ணில் மின்ன நெஞ்சில் வைக்க என்ன

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.