சொன்னால்தான் காதலா பாடல் வரிகள்

Sonnalthan Kaathala
Movie Name Sonnalthan Kaathala
Movie Name (in Tamil) சொன்னால்தான் காதலா
Starring Murali, T.Rajendar, Roja
Music T. Rajendar
Year 2001
Rating

4

Excellent (32) Vote
Good (6) Vote
Average (4) Vote
Fair (1) Vote
Poor (2) Vote