நல்லவன் வாழ்வான் பாடல் வரிகள்

Nallavan Vazhvan
Movie Name Nallavan Vazhvan
Movie Name (in Tamil) நல்லவன் வாழ்வான்
Starring M. G. Ramachandran, Rajasulochana, M. R. Radha
Music T. R. Pappa
Year 1961
Rating

5

Excellent (3) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote