நெருங்கி வா முத்தமிடாதே பாடல் வரிகள்

Nerungi Vaa Muthamidathe
Movie Name Nerungi Vaa Muthamidathe
Movie Name (in Tamil) நெருங்கி வா முத்தமிடாதே
Starring Shabeer, Piaa Bajpai
Music Madley Blues
Year 2014
Rating

4.5

Plot

Nerungi Vaa Muthamidathe (English: Come Close, Do Not Kiss) is an upcoming Indian Tamil-language road film written and directed by Lakshmy Ramakrishnan. The film features Shabeer, Piaa Bajpai and Sruthi Hariharan in the leading roles. The film, produced by A.V. Anoop, will be a late-2014 release.

Excellent (3) Vote
Good (2) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote