யாரும் பாக்காம பாடல் வரிகள்

Movie Name
Nerungi Vaa Muthamidathe (2014) (நெருங்கி வா முத்தமிடாதே)
Music
Madley Blues
Year
2014
Singers
Chinmayi
Lyrics
Na. Muthukumar
யாரும் பாக்காம
நெஞ்சில் பூ பூக்கும்
நேரம் நேரம்
எங்கோ போகும் மேகம்
இங்கே தூறதோ
யாரும் சொல்லாம
தூரம் போகு திந்த
தூரம் இந்த தூரம்
வார்த்தை எல்லாம்
பேசி பேசி
தீராதோ
வழியில் பிரியாம
பயணமில்லா
பிரிஞ்சே இணைஞ்சோமே
பயணத்துல
ஹே யாரும் பாக்காம

காற்றில் மோதிடும்தான்
மண்ணில் மழையென
பொழியுமே
வாழ்க்கை அது போல
தானே
தோழனே
நேற்று நடந்ததும்
நல்லதே
இன்று நடப்பதும்
நல்லதே
நாளை உனக்கான
நாளே
நண்பனே
அண்ணாந்து நீர்
வார்த்தால்
வானம்
அட போட உன்
காலில் ஓடும்
பூமியே
யாரும் பாக்காம
நெஞ்சில் பூ பூக்கும்
நேரம் நேரம்
எங்கோ போகும் மேகம்
இங்கே தூறதோ
ஹே
யாரும் சொல்லாம
தூரம் போகு திந்த
தூரம் இந்த தூரம்
வார்த்தை எல்லாம்
பேசி பேசி
தீராதோ
வழியில் பிரியாம
பயணமில்ல
பிரிஞ்சே இணைஞ்சோமே
பயணத்துல
வழியில் பிரியாம
பயணமில்ல
விழியில் பார்ப்போமே
வானவில்ல

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.