கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 01, 2023

Movie Name
Rekka (2016) (ரெக்க)
Music
D. Imman
Year
2016
Singers
D. Imman
Lyrics
Yugabharathi
விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு
கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு

சும்மா
விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு
சும்மா
கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு

சந்தக்கடையில சக்கர பண்ணும்
சாமி செலையென நிக்கிற பொண்ணும்
தூளே அசஞ்சா தூளேய்
ஒத்த அடியில கொல்லுறக் கண்ணும்
உள்ளவரை உன்ன நெஞ்சில என்னும்
வாழு துணிஞ்சி வாழு

மெல்ல சிரிப்பதும்
கண்ண சுழிப்பதும்
மாத்துதே ரூட்ட
சொல்லத்துடிப்பதும்
சொக்கிக்கிடப்பதும்
ஏத்துதே சூட்டை
பட்டுக்கோட்டையும் கண்ணதாசனும்
சொன்னது காதலத்தான்

{சும்மா விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு
விர்ர்ர்ரு காதல் செய்
சும்மா கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு
கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ருனு கெரங்க வெய்} (2)

உப்புன ஆளும் தன்னால
ஒல்லியா போவான் லவ்வால
அன்பு ஒரு ஊஞ்சலு
ஆசை தரும் ஏஞ்சலு

டக்கரா பேசும் கண்ணால
கொட்டுமே தூரல் உன் மேல
லவ்வு ஒரு ஆடியோ
கேளு நீயும் ரோமியோ

கோணி சாக்கும் கோட்டையா
மாறிப்போகும் லவ்வுல
ராஜ ராஜ சோழனா
நீயும் ஆவ மண்ணுல

காதல் என்னும் காவேரியில்
நீராடு நீராடு
அதவெல்ல நீயும் நித்தம் நித்தம்
போராடு போராடு போராடு

சும்மா விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு
விர்ர்ர்ரு காதல் செய்
சும்மா கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு
கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ருனு கெரங்க வெய்

சந்தக்கடையில சக்கர பண்ணும்
சாமி செலையென நிக்கிற பொண்ணும்
தூளே அசஞ்சா தூளேய்
தூளேய்
ஒத்த அடியில கொல்லுறக் கண்ணும்
உள்ளவரை உன்ன நெஞ்சில என்னும்
வாழு துணிஞ்சி வாழு
துணிஞ்சி வாழு

{சும்மா விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு விர்ர்ர்ரு
விர்ர்ர்ரு காதல் செய்
சும்மா கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு
கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ரு கிர்ர்ர்ருனு கெரங்க வெய்} (2)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.