கொட்டுங்க கொட்டுங்க பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Rajavin Parvaiyile (1995) (ராஜாவின் பார்வையிலே)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1995
Singers
Chorus
Lyrics
Vaali
கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மி கும்மி
கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மி கும்மி
கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மி கும்மி
கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மி கும்மி
கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மி கும்மி
கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மி கும்மி

கும்மி கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்கடி
காதலுக்கு வாழ்த்து சொல்லி பாடுங்கடி
கைகள் தட்டுங்க தட்டுங்க தட்டுங்கடி
கண்குளிரும் பூ பறித்து போடுங்கடி

இரு சிறு இதயங்கள் சிறகை விரிக்கவே

கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மிகள் கொட்டுங்கடி

கனவிலும் நினைவிலும் கதைகள் படிக்கவே

கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மிகள் கொட்டுங்கடி

கதை கதையாம் காரணமாம்
காரணத்தின் காதலராம் வாழ்க

கும்மி கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்கடி
காதலுக்கு வாழ்த்து சொல்லி பாடுங்கடி
கைகள் தட்டுங்க தட்டுங்க தட்டுங்கடி
கண்குளிரும் பூ பறித்து போடுங்கடி

தாமரையில் புலர்ந்திடும் இதழே
தாழையதில் சினுங்கிடும் தளிரே
படித்தவர் முதல் பாமரர் வரை
விரும்பிடும் சுவை காதலே
தாமரையில் புலர்ந்திடும் இதழே
தாழையதில் சினுங்கிடும் தளிரே
படித்தவர் முதல் பாமரர் வரை
விரும்பிடும் சுவை காதலே

சொல்லாதாடி வில்லானாலும் விழி வாசல்
எல்லா நாளும் உன்னால் தானே எதிர் நீச்சல்

காமன் தேரில் காதல் போரில் இறங்கும் நேரமே
வெற்றி தோல்வி சொல்வார் யாரோ ரெண்டும் இன்பமே
ஹோ ஹோ

கும்மி கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்கடி
காதலுக்கு வாழ்த்து சொல்லி பாடுங்கடி

கண்ணா உனது கணைகளை தொடுத்தாய்
கண்ணால் எனது இதயத்தை பறித்தாய்
கண்ணால் கனியும் எல்லா சுவையும்
கண்டதும் என தந்ததே
கண்ணா உனது கணைகளை தொடுத்தாய்
கண்ணால் எனது இதயத்தை பறித்தாய்
கண்ணால் கனியும் எல்லா சுவையும்
கண்டதும் என தந்ததே

அன்பே வென்று தந்தாய் நீயும் விடுதலையே
விடை தந்தேன் இன்று என்றும் காதல் தொடர்கதையே

விட்டால் துடிக்கும் பட்டாம்பூச்சி கண்ணில் பறக்குதே
விட்டால் தவிக்கும் கண்ணாம்பூச்சி இங்கே நடக்குதே
ஹோ ஹோ

கும்மி கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்கடி
காதலுக்கு வாழ்த்து சொல்லி பாடுங்கடி

இரு சிறு இதயங்கள் சிறகை விரிக்கவே

கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மிகள் கொட்டுங்கடி

கனவிலும் நினைவிலும் கதைகள் படிக்கவே

கொட்டுங்க கொட்டுங்க கும்மிகள் கொட்டுங்கடி

கதை கதையாம் காரணமாம்
காரணத்தின் காதலராம் வாழ்க

கும்மி கொட்டுங்க கொட்டுங்க கொட்டுங்கடி
காதலுக்கு வாழ்த்து சொல்லி பாடுங்கடி
கைகள் தட்டுங்க தட்டுங்க தட்டுங்கடி
கண்குளிரும் பூ பறித்து போடுங்கடி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.