மெல்லப் போ மெல்லப் போ பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 01, 2023

Movie Name
Kavalkaran (1967) (காவல்காரன்)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1967
Singers
P. Susheela, T. M. Soundararajan
Lyrics
Vaali
மெல்லப் போ மெல்லப் போ
மெல்லிடையாளே மேள்ளப்பூ
சொல்லிப் போ சொல்லிப் போ
சொல்வதைக் கண்ணால் சொல்லிப் போ மல்லிகையே
மெல்லப் போ மெல்லப் போ மெல்லிடையாளே மேள்ளப்பூ
சொல்லிப் போ சொல்லிப் போ
சொல்வதைக் கண்ணால்
சொல்லிப் போ மல்லிகையே


ஓடையில் நீரலை மேடையில்
தென்றலின் நாடகம் எத்தனை ஆயிரம்
தொட்டில் கட்டிப் பாடும் பூங்கொடி
பள்ளி கொள்ளத் தோன்றும் பைங்கிளி
அந்தி மாலையில் இந்த சோலையேசொர்க்கமாகுமோ


மெல்லத் தான் மெல்லத் தான் மயங்கி நடந்தாள் மாது
சொல்லத்தான் சொல்லத்தான்தயங்கி வரைந்தாள்
தூதுஇப்பொழுதே..
மெல்லப் போ மெல்லப் போமெல்லிடையாளே மேள்ளப்பூ
சொல்லிப் போ சொல்லிப் போ
சொல்வதைக் கண்ணால்சொல்லிப் போ மல்லிகையே


செம்மாங்கனி புன்னகை நல்லோவியம் -
செவ்விதழ்தேன்மாதுளை பொன்மொழி சொல்லோவியம்
சிந்து நடை போடும் பாற்குடம்
சின்ன விழிப் பார்வை பூச்சரம்
என்ன மேனியோ இன்னும் பாடவோ
தமிழ் தேடவோ
மெல்லப் போ மெல்லப் போமெல்லிடையாளே மேள்ளப்பூ
சொல்லிப் போ சொல்லிப் போ
சொல்வதைக் கண்ணால்சொல்லிப் போ மல்லிகையே


பொன்னெழில் தாமரைப் பூவினாள் -
மன்னவன்கண்விழி பொய்கையில் மேவினாள்
தொட்டில் கட்டிப் பாடும் பூங்குயில்
முத்தம் ஒன்று வேண்டும் ஆண் குயில்
அந்தப் பாடலில் அன்பு ஊடலில் மங்கை மாறினாள்
மெல்லப் போ மெல்லப் போமெல்லிடையாளே மேள்ளப்பூ
சொல்லிப் போ சொல்லிப் போ
சொல்வதைக் கண்ணால்சொல்லிப் போ மல்லிகையே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.