கட்டழகுத் தங்க மகள் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Kavalkaran (1967) (காவல்காரன்)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1967
Singers
P. Susheela
Lyrics
Alangudi Somu
கட்டழகுத் தங்க மகள் திரு நாளோ -
அவள்கிட்ட வந்து கட்டி முத்தம் தருவாளோ
வெட்டி வைத்த செங்கரும்பை எடுப்பாளோ -
அதைவெல்லத் தமிழ் சொல்லாகக் கொடுப்பாளோ
பட்டுக் கன்னம் செல்லம் கொஞ்சச் சிரிப்பாளோ -
அதில்பங்கு கொள்ள தோழியரை அழைப்பாளோ
கட்டழகுத் தங்க மகள் திரு நாளோ -
அவள்கிட்ட வந்து கட்டி முத்தம் தருவாளோ
வெட்டி வைத்த செங்கரும்பை எடுப்பாளோ -
அதைவெல்லத் தமிழ் சொல்லாகக் கொடுப்பாளோ
பட்டுக் கன்னம் செல்லம் கொஞ்சச் சிரிப்பாளோ -
அதில்பங்கு கொள்ள தோழியரை அழைப்பாளோ


அன்பிருக்கும் நெஞ்சம் ஒரு ஆலயமோ -
அதில்ஆசையும் பாசமும் காவியமோ
அன்னை தெய்வத்தின் நற்சீதனமோ -
என்கண்களில் நீ தரும் தரிசனமோ
கட்டழகுத் தங்க மகள் திரு நாளோ -
அவள்கிட்ட வந்து கட்டி முத்தம் தருவாளோ
வெட்டி வைத்த செங்கரும்பை எடுப்பாளோ -
அதைவெல்லத் தமிழ் சொல்லாகக் கொடுப்பாளோ
பட்டுக் கன்னம் செல்லம் கொஞ்சச் சிரிப்பாளோ -
அதில்பங்கு கொள்ள தோழியரை அழைப்பாளோ


பொங்கு கடல் மடிதனில் நிலவாட -
அதில்தங்கை முகம் துள்ளி துள்ளி சதிராட
அங்கம் என்ற மலரில் உயிராட -
அன்புஎங்கிருந்தபோதிலும் புகழ் பாட
கட்டழகுத் தங்க மகள் திரு நாளோ -
அவள்கிட்ட வந்து கட்டி முத்தம் தருவாளோ
வெட்டி வைத்த செங்கரும்பை எடுப்பாளோ -
அதைவெல்லத் தமிழ் சொல்லாகக் கொடுப்பாளோ
பட்டுக் கன்னம் செல்லம் கொஞ்சச் சிரிப்பாளோ -
அதில்பங்கு கொள்ள தோழியரை அழைப்பாளோ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.