மயங்காத மனம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Kaanchi Thalaivan (1963) (காஞ்சித் தலைவன்)
Music
K. V. Mahadevan
Year
1963
Singers
P. Bhanumathi
Lyrics
Alangudi Somu
மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும்
மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும்
அலை மோதும் ஆசை பார்வையாலே
மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும்
அலை மோதும் ஆசை பார்வையாலே
மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும்

அழகின் முன்னாலே ஏ…ஏ..ஏ…ஏ.. ஓ ராஜா ஓ ராஜா
அழகின் முன்னாலே அடிமையன்றோ உலகம்?
அறிந்து கொள்வீரா ராஜா?

மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும்
அலை மோதும் ஆசை பார்வையாலே
மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும் ஆ…

கன்னத்திலே பழத் தோட்டம் கண்களிலே சதிராட்டம்
கன்னத்திலே பழத் தோட்டம் கண்களிலே சதிராட்டம்
கட்டழகுப் பெண் சிரித்தால் காளையர்க்குப் போராட்டம்
கட்டழகுப் பெண் சிரித்தால் காளையர்க்குப் போராட்டம்
உணர்ந்து கொண்டாலே உணர்ந்து கொண்டாலே உறங்கிடுமோ இளமை
உறவு கொண்டாலோ ராஜா

மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும்
அலை மோதும் ஆசை பார்வையாலே
மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும் ஆ..

கருமுகில் காண வரும் கண்டவுடன் நாணமுறும்
கருமுகில் காண வரும் கண்டவுடன் நாணமுறும்
கன்னி என்தன் கூந்தலுக்கு கப்பம் கட்டி வாழ்ந்து வரும்
கன்னி என்தன் கூந்தலுக்கு கப்பம் கட்டி வாழ்ந்து வரும்
புதுமை கண்டாலே புதுமை கண்டாலே பசித்திடுமோ உனக்கு?
பொறுத்திடுவீரா ராஜா?

மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும்
அலை மோதும் ஆசை பார்வையாலே
மயங்காத மனம் யாவும் மயங்கும் ஆ.. ஆ…

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.