பொத்திவச்ச ஆசை தான் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 24, 2023

Movie Name
Annakodiyum Kodiveeranum (2013) (அன்னக்கொடியும் கொடிவீரனும்)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2013
Singers
G. V. Prakash Kumar
Lyrics
Arivumathi
ஆ: பொத்திவச்ச ஆசை தான் ஓத்துகிச்சு பேச தான்
சில்லுவண்டு பாத்து தான் சிரிக்கிறதே
பத்திவுட்ட ஆடு தான் பட்டி வந்து சேந்து தான்
பட்ட வழி யாவுமே இனிகிறதே

பெ: அஞ்சு குயில் கூவாதோ நெஞ்சு குளி ஆராதோ
நத்த நண்டு போலே நான் நசுங்கி போரோனே

ஆ: பத்து கிளி பேசுதோ உங்க குரல் மாறாதோ
வத்த தண்ணி மீன நானா வதங்கி போரோனே

பெ: உழுது போட்ட புழுதி போல வானம் பாத்து வாடுறேன்

ஆ: ஈச்சங் காட்டு ஊத்த போல நனைக்க போகிறேன்

ஓ... ஒஒ... ஓ... ஒஒ... ஓ... ஒஒ... ஓ... ஒஒ...

பெ: கொக்குக்கே மீனானேன் ஒரு கதையில் நானும் தான்
ஒப்புகே தாயானேன் உருகுது உசுரே

ஆ: சிக்குகே சீபானேன் தினருனேன் நான் தான்
வக்கத்து போனேனே வதங்குது மனசே

பெ: மின்னு தான் பாக்குறேன் மழை வர காணமே
கண்ணுக்குள்ள காடயா துடிக்கிறேனே

ஆ: அஞ்ச காய் போலவே சாஞ்ச தோல் காயுதே
குயிலு ஓடஞ்சு குமரி அழுக ஆறு ஆனதே... எ...

பெ: தன்டட்டி காதாக வளந்திருச்சு சோகம் தான்
மண்சட்டி ஓடாக ஓடஞ்சது உசுரே

ஆ: பன்ன பூ போல தான் பறந்துருச்சே காலம் தான்
செந்தாட்டி காயாக அருவுது மனசே

பெ: மின்னடான் பூச்சி தான் மனசுல மேயுதே
சொக்கட்டான் சோலியா சிரிக்கிறதே

ஆ: ஓட மீனும் பாஞ்சதே நானல் பூவும் சாஞ்சதே
கொலுத்தும் வெயிலா நடிக்கும் அழகு
சாரல் சாரலே... ஏ...
(ஆ: பொத்திவச்ச)

பெ: அஞ்சு குயில் கூவாதோ நெஞ்சு குளி ஆராதோ
நத்த நண்டு போலே நான் நசுங்கி போரோனே
(ஆ: பத்து கிளி)

பெ: உழுது போட்ட புழுதி போல வானம் பாத்து வாடுறேன்

ஆ: ஈச்சங் காட்டு ஊத்த போல நனைக்க போகிறேன்

ஓ... ஒஒ... ஓ... ஒஒ... ஓ... ஒஒ... ஓ... ஒஒ...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.