வெரசா போகையில பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 04, 2023

Movie Name
Jilla (2014) (ஜில்லா)
Music
D. Imman
Year
2014
Singers
D. Imman
Lyrics
Viveka
வெரசா போகையில
புதுசா போறவளே
இதுவரையில குளிர் எடுக்கல
பெண்ணாலே
அவ சிரிச்சததும் தல உரையுது
தன்னால
என் பேச்சு மூச்சு எங்கே காணல…

வெரசா போகையில
புதுசா போறவளே
இதுவரையில குளிர் எடுக்கல
பெண்ணாலே
அவ சிரிச்சததும் தல உரையுது
தன்னால
என் பேச்சு மூச்சு எங்கே காணல…

கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்
கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்ப
கும்…கும்..கும்…

கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்
கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்ப
கும்…கும்..கும்…

கும்…கும்..கும்.
இது நானா என்ன
கும்…கும்..கும்…
பழசெல்லாம் எங்க
கும்…கும்..கும்…
புது சந்தேகங்கள் உண்டாகுது
கும்…கும்..கும்…
இது திண்டாட்டமா
கும்…கும்..கும்…
இல்ல துள்ளாட்டமா
கும்…கும்..கும்…
மண்ண விட்டு ரெண்டு கால் தாவுது

எப்போதும் நான் போகும் பாதை இது
இப்போது நிற்காமால் ஏன் நீளுது
என்னுள்ளம் லேசாக கைமீறுது

வெரசா போகையில
புதுசா போறவளே

பப்பா…பப்பா…பா…பா…
பப்பா…பப்பா…பா…பா…

கும்…கும்..கும்…
நல்லா கச்சிதமா
கும்…கும்..கும்…
என்ன பிச்சி சும்மா
தைச்சி சேர்க்குறது உன் வேலையா…
கும்…கும்..கும்…
சுற்று வட்டாரத்தில்
கும்…கும்..கும்…
தந்த பட்டமெல்லாம்
இப்ப நூல் அறுந்த காத்தாடியா

நேத்தோட நீ வேற நான் வேறையா
இப்போது நீ என் நெஞ்சின்மேல் கூரையா
என்னுள்ளே நீ பாதி நான் மீதியா

வெரசா போகையில
புதுசா போறவளே
இதுவரையில குளிர் எடுக்கல
பெண்ணாலே
அவ சிரிச்சததும் தல உரையுது
தன்னால
என் பேச்சு மூச்சு எங்கே காணல…

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.