சேவல் கொடி பறக்குதடா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 31, 2023

Movie Name
Billa (2007) (2007) (பில்லா)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2007
Singers
K. J. Yesudas
Lyrics
Pa. Vijay
வேல் வேல் வேல் வேல்....

சேவல் கொடி பறக்குதடா
சேந்து இடி இடிக்குதடா
வேலும் படி ஏறுதடா வேலய்யா
காக்க காக்க காக்குமடா நோக்க
நோக்க தாக்குமடா
பார்க்க பார்க்க பரவுமடா முருகையா

தமிழனுக்கு முப்பாட்டன் முருகன் தான் இந்த
முப்பாட்டன் எங்களுக்கு தலைவன் தான்
நீ காட்டுக்குள்ள நடமாடி நாட்டுக்குள்ள முடிசூடி
வீட்டுக்குள்ள வந்தா எங்க வேலய்யா
நா பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சி பாடட்டா
நா பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சி பாடட்டா

சேவல் கொடி பறக்குதடா
சேந்து இடி இடிக்குதடா
வேலும் படி ஏறுதடா வேலய்யாகாக்க காக்க காக்குமடா நோக்க
நோக்க தாக்குமடா
பார்க்க பார்க்க பரவுமடா முருகையா

கந்தனுக்கு அரோகரா வேலனுக்கு அரோகரா
முருகனுக்கு அரோகரா குமரனுக்கு அரோகரா
கந்தனுக்கு கந்தனுக்கு வேலனுக்கு வேலனுக்கு
முருகனுக்கு முருகனுக்கு குமரனுக்கு குமரனுக்கு

தெருக்கூத்து தமிழனுக்கு முதலாட்டம்
புலி வேசம் எங்களுக்கு புகழ் கூட்டும்
வீரன் தான் கந்தனுக்கு தாய்ப்பாலு
சூரனையும் சுலுக்கெடுத்தான் நம்மாளு
வேடனடா வேடன் எவன் தனிகை மலை நடேன்
வீரனடா வீரன் நாம் கந்தனுக்கு பேரன்
ஆதித் தமிழன் ஆண்டவன் ஆனான்
மீதித் தமிழன் அடிமைகள் ஆனான்
நீ காட்டுக்குள்ள நடமாடி நாட்டுக்குள்ள முடிசூடி
வீட்டுக்குள்ள வந்தா எங்க வேலைய
நா பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சி பாடட்டா
நா பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சி பாடட்டா

சேவல் கொடி பறக்குதடா
சேந்து இடி இடிக்குதடா
வேலும் படி ஏறுதடா வேலய்யாகாக்க காக்க காக்குமடா நோக்க
நோக்க தாக்குமடா
பார்க்க பார்க்க பரவுமடா முருகையா

ஏலேலேலோ ஏலேலேலோ ஏலேலேலோ ஏலேலேலோ
தந்தானேநானே நானே நானே நானே
தந்தானேநானே நானே நானே நானேநா
தந்தானேநானே நானே நா தந்தானே நா

மனுசந்தான் முருகனோட அவதாரம்
வீரத்தத் தத்தெடத்தா சிவதாரம்
வேல் குத்தி ஆடும்போது வெறி ஏறும்
தேர் சுத்தி ஓடும் போது பொறியாடும்
ஏறுமலை ஏறு எங்க அண்ணன் அழகைபாரு
ஆறுமுகம் யாரு நம்ம நண்பந்தானே குரு
தமிழ் பேசும் தமிழ் குல விளக்கு
வேற்று மொழியில் அர்ச்சனை எதுக்கு
விண்ணும் மண்ணும் தட தடக்க
காற்றும் புயலும் கட கடக்க
வரான் வரான் மலையேறி வேலய்யா
வேலும் மயிலும் பர பரக்க
காடும் மலையும் வெட வெடக்க
வரான் வரான் வரிசையிலே முருகைய்யா
தமிழனுக்கு முப்பாட்டன் முருகன் தான் இந்த
முப்பாட்டன் எங்களுக்கு தலைவன் தான்
நீ காட்டுக்குள்ள நடமாடி நாட்டுக்குள்ள முடி சூடி
வீட்டுக்குள்ள வந்தா எங்க வேலய்யா
நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சி பாடட்டா
நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சி பாடட்டா

நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சி பாடட்டா
நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சி பாடட்டா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.