வா என்றது உலகம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Parthen Rasithen (2000) (பார்த்தேன் ரசித்தேன்)
Music
Bharathwaj
Year
2000
Singers
Prashanth
Lyrics
Vairamuthu
வா என்றது உலகம் உலகம் நான் மன்னிலே வந்தேன்
நூராயிரம் வருடம் வாழ நான் ஆசையை கொண்டேன்
வா என்றது உலகம் உலகம் நான் மன்னிலே வந்தேன்
நூராயிரம் வருடம் வாழ நான் ஆசையை கொண்டேன்
ஒரு பூ மீது பூலோகம் நிலை கொல்ல வேண்டும்
அது நிலை கொல்ல என் பாடல் துனையாக வேண்டும்

வாழ்வென்பதோ பயனம் புது திருப்பம் கேட்கிறேன்
நான் ஒவ்வொரு நாளையும் புதிதாய் ஜெயிப்பேன்
துன்பம் போக்கி இன்பம் செய்ய நான் மன்னில் தோன்றினேன்
தினம் இன்ப செய்தி சொல்லி காற்றே நீ வா வா வா
என் வாழ்க்கையின் போக்கில் நான் வாழ போகிறேன்
வெற்றி ஒன்றுதான் கொள்கை வெல்வேன்
கடைசி ரசிகன் உல்ல வரையில் நான் பாட போகிறேன்
எனது ரசிகனே இங்கே நீ வா வா வா

வா என்றது உலகம் உலகம் நான் மன்னிலே வந்தேன்
நூராயிரம் வருடம் வாழ நான் ஆசையை கொண்டேன்
வா என்றது உலகம் உலகம் நான் மன்னிலே வந்தேன்
நூராயிரம் வருடம் வாழ நான் ஆசையை கொண்டேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.