புலி புலி பாயும் புலி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Paayum Puli (2015) (பாயும் புலி)
Music
D. Imman
Year
2015
Singers
Malgudi Subha
Lyrics
Vairamuthu
ஹர ஹர ஹர

புலி புலி பாயும் புலி
வேட்டையாட இங்கு வந்த புலி
பகைவன் நடுங்க படையும் ஒடுங்க
பாயும் புலியை பாரு
அது தாக்கும் பொழுது
மலையும் நொறுங்கும் தடுக்கபோவது யாரு
புலி புலி புலி
பாயும் புலி புலி
புலி புலி பாயும் புலி
வேட்டையாட இங்கு வந்த புலி
பகைவன் நடுங்க படையும் ஒடுங்க
பாயும் புலியை பாரு
அது தாக்கும் பொழுது
மலையும் நொறுங்கும் தடுக்கபோவது யாரு
புலி புலி புலி
பாயும் புலி புலி

சண்டையே இல்லா உலகம்
கண்டது உண்டா பூமி
பாரத மஹா யுத்தம்
இன்னும் முடியல சாமி
சண்டையே இல்லா உலகம்
கண்டது உண்டா பூமி
பாரத மஹா யுத்தம்
இன்னும் முடியல சாமி

புலி புலி பாயும் புலி
வேட்டையாட இங்கு வந்த புலி
பகைவன் நடுங்க படையும் ஒடுங்க
பாயும் புலியை பாரு
அது தாக்கும் பொழுது
மலையும் நொறுங்கும் தடுக்கபோவது யாரு
புலி புலி புலி
பாயும் புலி புலி

மது மயக்கத்தில் உள்ளவனும்
புகழ் மயக்கத்தில் உள்ளவனும்
அடுத்த உயிரை குடித்து முடிக்க
என்னைக்கும் தயங்க மாட்டான்
அந்த கடவுள் தடுத்து
அழுத பொழுதும் கருணை
எதுவும் காட்டன்
மது மயக்கமா புகழ் மயக்கமா

சண்டையே இல்லா உலகம்
கண்டது உண்டா பூமி
பாரத மஹா யுத்தம்
இன்னும் முடியல சாமி
சண்டையே இல்லா உலகம்
கண்டது உண்டா பூமி
பாரத மஹா யுத்தம்
இன்னும் முடியல சாமி

புலி புலி பாயும் புலி
வேட்டையாட இங்கு வந்த புலி
பகைவன் நடுங்க படையும் ஒடுங்க
பாயும் புலியை பாரு
அது தாக்கும் பொழுது
மலையும் நொறுங்கும் தடுக்கபோவது யாரு
புலி புலி புலி
பாயும் புலி புலி

சண்டையே இல்லா உலகம்
கண்டது உண்டா பூமி
பாரத மஹா யுத்தம்
இன்னும் முடியல சாமி
சண்டையே இல்லா உலகம்
கண்டது உண்டா பூமி
பாரத மஹா யுத்தம்
இன்னும் முடியல சாமி

Heeraara Heeraara Hara Hara
Heeraara Heeraara Hara Hara
Heeraara Heeraara Hara Hara
Heeraara Heeraara Hara Hara
பாயும் புலி....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.