புதிய உலகை பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 29, 2023

Movie Name
Yennamo Yedho (2014) (என்னமோ ஏதோ)
Music
D. Imman
Year
2014
Singers
Vaikom Vijayalakshmi
Lyrics
Madhan Karky
புதிய உலகை புதிய உலகை தேடி போகிறேன் என்னை விடு
விழியின் துளியில் நினைவை கரைத்து ஓடி போகிறேன் என்னை விடு
பிரிவில் தொடங்கி பூத்ததை பிரிவில் முடிந்து போகிறேன்
மீண்டும் நான் மீள போகிறேன்
தூரமாய் வாழ போகிறேன்
புதிய உலகை புதிய உலகை தேடி போகிறேன் என்னை விடு
விழியின் துளியில் நினைவை கரைத்து ஓடி போகிறேன் என்னை விடு

மார்பில் கீறினாய் ரணங்களை வரங்களாக்கினாய்
தோளில் ஏறினாய் எனை இன்னும் உயரமாக்கினாய்
உன் விழி போல மண்ணில் எங்கும் அழகி இல்லை என்றே
உன் விழி இங்கே கண்ணீர் சிந்த விலகி எங்கே சென்றேன்
மேலே நின்று உன்னை நாளும் காணும் ஆசையில்
புதிய உலகை புதிய உலகை தேடி போகிறேன் என்னை விடு

யாரும் தீண்டிடா இடங்களில் மனதை தீண்டினாய்
யாரும் பார்த்திடா சிரிப்பை என் இதழில் தீட்டினாய்
உன் மணம் போல விண்ணில் எங்கும் அமைதி இல்லை என்றேன்
உன் மணம் இன்று வேண்டாம் என்றே பறந்து எங்கோ சென்றேன்
வேறோர் உலகம் வேறோர் வாழ்க்கை என்னை ஏற்குமா
புதிய உலகை புதிய உலகை தேடி போகிறேன் என்னை விடு
பிரிவில் தொடங்கி பூத்ததை பிரிவில் முடிந்து போகிறேன்
மீண்டும் நான் மீள போகிறேன்
தூரமாய் வாழ போகிறேன்
புதிய உலகை புதிய உலகை தேடி போகிறேன் என்னை விடு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.