லுக்கி லுக்கிலா லுக்கி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Ranga (1982) (ரங்கா)
Music
Year
1982
Singers
P. Susheela, Malasiya Vasudevan
Lyrics
Vaali
லுக்கி லுக்கிலா லுக்கி லுக்கிலா
லுக்கி லுக்கிலா லுக்கி லுக்கிலா ஹேஹே..

அழகான பட்டுப்பூச்சி ஆடைக் கொண்டது
அம்மாடி கொஞ்சாத ஆளேது
புது மொட்டு பூவாச்சு பதினெட்டு வயசாச்சு
அழகான பட்டுப்பூச்சி ஆடைக் கொண்டது....

பருகாத மது கலசம் பழகாத புது சரசம்
தொட்டாலும் பட்டாலும் கிட்டாத சந்தோஷம்தான்
ஆனமட்டும் ஆசைக் கொண்டு அனுபவி ராஜா
காலை மட்டும் ஆட வந்தாள் கண்மணி ரோஜா

லுக்கி லுக்கிலா லுக்கி லுக்கிலா
லுக்கி லுக்கிலா லுக்கி லுக்கிலா ஹேஹே..(அழகான)

இரவெல்லாம் களியாட்டம் இவள்தானோ கிளியாட்டம்
கண்ணாடி கன்னத்தில் இல்லாத கள்ளல்லவோ
ராத்திரியில் மாறி வந்தேன் பழரசமாக
போதைகளை ஏற்றி வைப்பேன் பலவிதமாக

லுக்கி லுக்கிலா லுக்கி லுக்கிலா
லுக்கி லுக்கிலா லுக்கி லுக்கிலா ஹேஹே..(அழகான)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.