வெண்ணிலவே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 31, 2023

Movie Name
Deiva Thirumagan (2011) (தெய்வத் திருமகன்)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2011
Singers
Na. Muthukumar
Lyrics
Na. Muthukumar
ஆண்: வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே
வெண்மேகம் உன்னை இன்று தேடிடுதே
என் மார்பில் நீ தூங்கும்
உன் காட்சி கண்­ணீரில் கரைந்திடுதே
உயிரே உயிர் நீ இல்லாமல்
உயிரில் உயிரும் இல்லையடி
உன்னால் உன்னால் உன்னாலே
உள்ளம் உடைந்தேன் உண்மையடி
உன்னை எண்ணி உன்னை எண்ணி வாடுகிறேன்
காற்றில் உந்தன் வாசம் மட்டும் தேடுகிறேன்

(இசை...)

ஆண்: வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே
வெண்மேகம் உன்னை இன்று தேடிடுதே
எங்கே நீ எங்கே நீ
என் கண்கள் தேடித்தேடி அலைகிறதே
அன்பே அன்பே உன் அன்பாலே
அன்பை நானும் அறிந்தேனே
அல்லும் பகலும் உனைக்காண
உயிரை நானும் சுமந்தேனே
அங்கும் இங்கும் எங்கும் உன்னை தேடுகிறேன்
அர்த்தமில்லா வாழ்க்கை இங்கு வாழுகிறேன்
ராரே ராரே ராரே ராரா ராரே ராராரே
ராரே ராரே ராரே ராரா ராரே ராராரே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.