ஐலே ஐலே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 31, 2023

Movie Name
Boss Engira Bhaskaran (2010) (Boss என்கிற பாஸ்கரன்)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2010
Singers
Vijay Prakash
Lyrics
Na. Muthukumar
ஐலே ஐலே
ஐலே ஐலே
ஐலே ஐலே
ஐலே ஐலே

ஐலே ஐலே என் கால்கள் பறக்குதே மேலே
ஐலே ஐலே வெண்மேக கூட்டங்கள் கீழே
ஐலே ஐலே என் கால்கள் பறக்குதே மேலே

புடிச்சிருக்கு புடிச்சிருக்கு கொதிக்குது காய்ச்சல் போலே
அணலிருக்கு குளிருக்கு எல்லாமே உன்னாலே

ஒரு முத்தம் தந்து செல்கிறாய் தண்டவாளத்தை போலே
மறு முத்தம் ஜோடி கேட்குதே மீண்டும் தீண்டலிலே
இதழ் மொத்தம் ஈரமானது பாரமனது போலே
ஏதோ ஓர் மோகம் இது எனக்கா தரும் தாகம்

ஐலே ஐலே என் கால்கள் பறக்குதே மேலே
ஐலே ஐலே வெண்மேக கூட்டங்கள் கீழே

அந்நாளில் ஆப்பிள் தின்றதடி ஏவாள் முத்தம்
பின்னாளில் நாங்கள் வம்சத்திலே அதனால் யுத்தம்
எந்நாளும் கேட்டும் நிறுத்தாமல் முத்த சத்தம்
முத்தங்கள் மோதிக் கொண்டால்தான் உலகம் சுத்தம்
நம் ஆதியும் அண்டமும் முத்தமே முத்தமே
முத்தம் தா முத்தம் தா கண்மணி ஓ
யாரையும் வீரனாய் முத்தமே மாற்றுமே
முத்தத்தால் மேகம் அது மின்சாரமே

ஐலே ஐலே என் கால்கள் பறக்குதே மேலே
ஐலே ஐலே வெண்மேக கூட்டங்கள் கீழே

அன்பென்ற வேதம் சொல்லுமடி அன்னை முத்தம்
அறிவென்னும் பாடம் சொல்லுமடி தந்தை முத்தம்
ஆகாயம் தாண்ட சொல்லுதடி காதல் முத்தம்
அதனால்தான் நெஞ்சம் கேட்குதடி வெற்றிச் சத்தம்
என் வாழ்க்கையே மாற்றுதே முத்தமே முத்தமே
முத்தம்தா முத்தம் தா கண்மணி ஓ
காலமும் நேரமும் முத்தத்தால் மாறுதே
உன் முத்தத்தால் அந்த மேகம் ஒரு மின்சாரம் ஆகும்

ஐலே ஐலே என் கால்கள் பறக்குதே மேலே
ஐலே ஐலே வெண்மேக கூட்டங்கள் கீழே
ஐலே ஐலே என் கால்கள் பறக்குதே மேலே

புடிச்சிருக்கு புடிச்சிருக்கு கொதிக்குது காய்ச்சல் போலே
அணலிருக்கு குளிருக்கு எல்லாமே உன்னாலே
ஒரு முத்தம் தந்து செல்கிறாய் தண்டவாளத்தை போலே
மறு முத்தம் ஜோடி கேட்குதே மீண்டும் தீண்டலிலே
இதழ் மொத்தம் ஈரமானது பாரமனது போலே
ஏதோ ஓர் மோகம் இது எனக்கா தரும் தாகம்

ஐலே ஐலே என் கால்கள் பறக்குதே மேலே
ஐலே ஐலே வெண்மேக கூட்டங்கள் கீழே

ஐலே ஐலே
ஐலே ஐலே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.