கட்டிப்பிடி என்னை பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 27, 2023

Movie Name
Vettai (2012) (வேட்டை)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2012
Singers
Shweta Pandit, Vijay Prakash
Lyrics
Na. Muthukumar
கட்டிப்பிடி என்னை கட்டிப்பிடி
நீ எப்போதும் குத்தாத ரோஜ செடி
விட்டு புடி என்ன தொடு பிடி
இது வில்லேந்தி விலையாடும் வேட்டையடி

நிறம் மாரும் பூ நீயடி
உன்ன பரிகாமல் தொடுத்தேனடி
அன்னையாத தீ நீயடி
உன்னை அண்ணைகாமல் அண்ணைதேனடி

கன்னோரமா கன்னோரமா கும்மாளம்மா
நெச்சொரமா நெச்சொரமா வந்தாளம்மா (2)

கட்டிப்பிடி என்னை கட்டிப்பிடி
னான் எப்பொதும் குதாத ரொஜ செடி
விட்டுப்பிடி என்ன தொட்டுப்பிடி
னான் விட்டாலும் தொட்டாடும் முல்லை கொடி

யே கொஞ்சி பேசடி குட்டி மான், கொண்ணு போடடி செல்லமா
கைய்யும் ஓடல, காலும் ஓடல, எல்லாம் உன்னால
யே சீறி பாயட சிங்கமா, வெட்டி போடடா தங்கமா
என்ன வேணுமோ கேட்டு வாங்கிகோ, ரெண்டு கண்ணால

அடி ஆவாரம் பூவுக்கு, ஆளில்லா தீவுக்கு
ஒரேஞ்சு மழை மேகம் நான் தானடி
அடி பொக்காத ஓருக்கு, பொல்லாத காட்டுக்கு
ரெண்டாக கைகோர்த்து போவொம்-அடி

அட என்னமோ பன்னுற, என்னமோ சொல்லுற
கத்தாடி போல் நெஞ்சு கூத்தாடுதே

கன்னோரமா கன்னோரமா கும்மாளம்மா
நெச்சொரமா நெச்சொரமா வந்தாளம்மா (2)


இந்த முத்தம் தான் போதுமா, இன்னும் ஒண்ணுதான் வேணுமா
இந்த கன்னமா, அந்த கன்னம வேறு என்னாம்மா?

என்ன கேட்கதான் வேணுமா, உதடு கேடுத்தான் தீண்டுமா
மொதமாக்க நி கட்டிகொல்லட
நான் உன் கன்னம்மா

அடி மாமான்னு நீ சொல்ல, யேம்மானு நான் சொல்ல
ஆமான்னு உல்லோரம் கள்ளூறுதே

அடி அழக்காக்க நீ துள்ள, பழக்காத சிறு புள்ள
இது என்ன புது போதை தள்ளாடுதே..

அட என்னமோ பன்னுற, என்னமோ சொல்லுற
கத்தாடி போல் நெஞ்சு கூத்தாடுதே

கட்டிப்பிடி என்னை கட்டிப்பிடி
நீ எப்போதும் குத்தாத ரோஜ செடி
விட்டு புடி என்ன தொடு பிடி
இது வில்லேந்தி விலையாடும் வேட்டையடி

நிறம் மாரும் பூ நீயடி
உன்ன பரிகாமல் தொடுத்தேனடி
அன்னையாத தீ நீயடி
உன்னை அண்ணைகாமல் அண்ணைதேனடி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.