இது போர்களமா இல்லை தீ குளமா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 07, 2023

Movie Name
7G Rainbow Colony (2004) (7ஜி ரெயின்போ காலனி)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2004
Singers
Harish Raghavendra
Lyrics
Na. Muthukumar
ஆண் : { இது போர்களமா
இல்லை தீ குளமா விதி
மாற்றிடும் காதல் புரியாதே } (2)

பெண் : ஓஓ ஓஓ ஓஓ

ஆண் : தீயின் மனமும்
நீரின் குணமும் தெளித்து
செய்தவள் நீ நீயா தெரிந்த
பக்கம் தேவதையாக தெரிய
பக்கம் பேய் பேயா

ஆண் : நேரம் தின்றாய்
நினைவை தின்றாய்
என்னை தின்றாய் பிழை
இல்லயா

ஆண் : வேலை வெட்டி
இல்ல பெண்ணே வீட்டில்
உனக்கு உணவில்லையா

ஆண் : இரு விழி உரசிட
ரகசியம் பேசிட இடி மழை
மின்னல் ஆரம்பம்

ஆண் : பாதம் கேசம்
நாபிக்கமலம் பற்றி
கொண்டதும் பேரின்பம்

ஆண் : தகதகவென
எரிவது தீயா சுடசுட
வென தொடுவது நீயா
தொடு தொடு வென
சொல்லுகின்றாயா
கொடு கொடு வென
கொள்ளுகின்றாயா

பெண் : ஈ ஈ ஈ ஈ

ஆண் : நண்பர் கூட்டம்
எதிரே வந்தால் தனியாய்
விலகி நடக்கிறேன்

ஆண் : நாளை உன்னை
காண்பேன் என்றே நீண்ட
இரவை பொறுக்கின்றேன்

ஆண் : இப்படி இப்படி
வாழ்க்கை ஓடிட இன்னும்
என்ன செய்வாயோ

ஆண் : செப்படி வித்தை
செய்யும் பெண்ணே சீக்கிரம்
என்னை கொள்வாயோ

ஆண் : எந்த கயிறு
உந்தன் நினைவை
இறுக்கி பிடித்து
காட்டுமடி

ஆண் : என்னை எரித்தால்
எலும்பு கூடும் உன் பேர்
சொல்லி அடங்குமடி

ஆண் : பட பட வென
படர்வதும் நீயா விடு
விடு வென உதிர்வதும்
நீயா தட தட வென அதிர
வைப்பாயா தனிமையிலே
சிதற வைப்பாயா

ஆண் : இது போர்களமா
இல்லை தீ குளமா விதி
மாற்றிடும் காதல் புரியாதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.