ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Pushpa: The Rise (2021) (புஷ்பா)
Music
Devi Sri Prasad
Year
2021
Singers
Nakash Aziz
Lyrics
Viveka
வல பக்கம் நானே
இட பக்கம் நானே
தல மேல ஆகாயம்
மொத்தம் நானே

அட தப்பும் நானே
யே ரைட்-உம் நானே
தப்புக்கும் ரைட்-கும்
அப்பன் நானே

என்னோட மோதி வெல்ல
பூமி மேல யாருமில்லா
சூராதி சூரன் இங்கு நானே
என் மேல கையவைக்க
யாரும் பொறக்க வில்ல
பொறந்தாக்கா அந்த ஆளும் நானே

என்னோட மீச ரெண்டு
தீட்டி வெச்ச கோடாரி டா
ரத்தம் வரும் மண்டையில
ராட்சசன் நான் சண்டையில வா

ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
அரே ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா

உன்ன கடலுல போட்டாக்கா
மீன கவ்விகிட்டு வருவேண்டா
உன்ன காத்துல எருஞ்சாக்கா
நான் காத்தாடி ஆவேண்டா
அட மண்ணுக்குள்ள
உன்ன வெச்சு பொதாச்சாக்கா
நா வைரமாக மாறி வந்து
கெத்தா ஜொலிப்பேன் டா

ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
அரே ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா

நீ எவண்டா எவண்டா சொல்லு
இரும்பா போல நான் தில்லு
அட வளச்சாலும் வாழவேன் தள்ளு

நீ எவண்டா எவண்டா சொல்லு
தீப்பொறி போல நான் தில்லு
என்ன தீண்டுனா காட்டு தீ தள்ளு

நீ எவண்டா எவண்டா சொல்லு
பாறை போல நான் தில்லு
வெடிய ஓடைச்சாலும்
உலிய சிதைச்சாலும்
வணங்குற சிலையாவேன் நானு

ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா
அரே ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.