ஐய்தானே ஐய்தானே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Mudhal Idam (2011) (முதல் இடம்)
Music
D. Imman
Year
2011
Singers
Chinmayi, D. Imman
Lyrics
Yugabharathi
ஐய்தானே ஐய்தானே கூறு.. உண்ணுலே உண்ணுலே யாரு..
ஒ.. ஐய்தானே ஐய்தானே கூறு.. உண்ணுலே உண்ணுலே யாரு..
கேக்காதே இதுபோலே மானே மானே..
நீ என்று சொல்வேனே நானே நானே..
சொல்லாமலே போகாதே தூரம் தூரம்..
சொன்னாலுமே கேக்காதே காதல் பூதம்..
சரிதானே.. இன்னும் இன்னும் என்ன சொல்ல..
ஐய்தானே ஐய்தானே கூறு.. ஒ.. உண்ணுலே உண்ணுலே யாரு..

எத்தனையோ அழகான பெண்ணிலவு இருந்தாலும்,
உன்னிதையம் நானாக என்ன காரணம்..
கட்டழகில் உருவாகும் காதல் வீடு
உன்னவிட மகராசி ஊரில் யாரு..
தரநானும் பயம்தாநீ வந்து நீ முத்தம் கேப்பியா..
அடி போடீ முத்தம் இல்ல மொத்தம் தேவ..

ஐய்தானே ஐய்தானே கூறு.. உண்ணுலே உண்ணுலே யாரு..
கேக்காதே இதுபோலே மானே மானே..
நீ என்று சொல்வேனே நானே நானே..

என்னுடைய நினைவால எப்போயுதும் இருப்பாயா..
வந்து உன்ன சேர்ந்தாலே மாரிபோவியா.. ஹோ..
இன்கீதமே தெரியாத பேச்ச மாத்து..
உன்ன விட்ட கிடையாது மூச்சு காத்து..
வயதாகி விடும்போது என்ன நீ தல்லி போவியா..
என் உயிர் நீயே தல்லி போன செத்து போவேன்..

கேக்காத இதுபோல மானே மானே..
நீ என்று சொல்வேன் நானே நானே..
சொல்லாமலே போகாதே தூரம் தூரம்..
சொன்னாலுமே கேக்காதே காதல் பூதம்..
சரிதானே.. இன்னும் இன்னும் என்ன சொல்ல..
ஐய்தானே ஐய்தானே கூறு.. ஒ.. உண்ணுலே உண்ணுலே யாரு..

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.