ராதைக்கேற்ற கண்ணனோ பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 03, 2023

Movie Name
Sumaithaangi (1962) (சுமைதாங்கி)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1962
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Kannadasan
ராதைக்கேற்ற கண்ணனோ சீதைக்கேற்ற ராமனோ
கோதைக்கேற்ற கோவலன் யாரோ
அழகு கோட்டைக்கேற்ற காவலன் யாரோ
ராதைக்கேற்ற கண்ணனோ சீதைக்கேற்ற ராமனோ
கோதைக்கேற்ற கோவலன் யாரோ
அழகு கோட்டைக்கேற்ற காவலன் யாரோ
காதலிப்பவனோ அதில் பேர் எடுப்பவனோ
கண்ணிரண்டில் பெண் இனத்தை கைது செய்பவனோ
ஆதரிப்பவனோ உன்னை அனுசரிப்பவனோ
இல்லை ஆசை தீரும் போது நெஞ்சம் மாறுகின்றவனோ
அஹா…ராதைக்கேற்ற கண்ணனோ சீதைக்கேற்ற ராமனோ
கோதைக்கேற்ற கோவலன் யாரோ
அழகு கோட்டைக்கேற்ற காவலன் யாரோ

சிரித்த முகத்தை வறுத்தி போக பிறந்து வைத்தானோ
அவன் தேக்கு மரத்தை போல உருண்டு திரண்டு நிற்பானோ
சிரித்த முகத்தை வறுத்தி போக பிறந்து வைத்தானோ
அவன் தேக்கு மரத்தை போல உருண்டு திரண்டு நிற்பானோ
மூக்கும் விழியும் பார்க்க பார்க்க மோகத்தை தருமோ
இல்லை முன்னழகை பார்த்தவுடன் மூச்சு நின்றிடுமோ
அஹா…ராதைக்கேற்ற கண்ணனோ சீதைக்கேற்ற ராமனோ
கோதைக்கேற்ற கோவலன் யாரோ
அழகு கோட்டைக்கேற்ற காவலன் யாரோ

சரச கலா சாலையிலே பட்டம் பெற்றவனோ
அவன் சாகச கலை கூடத்திலே பாடம் கற்றவனோ
சரச கலா சாலையிலே பட்டம் பெற்றவனோ
அவன் சாகச கலை கூடத்திலே பாடம் கற்றவனோ
இளைய கண்ணி உன்னை எண்ணி ஏங்கி நிற்பவனோ
இல்லை இன்னும் வேறு யாரையேனும் காதலிப்பவனோ
அஹா…ராதைக்கேற்ற கண்ணனோ சீதைக்கேற்ற ராமனோ
கோதைக்கேற்ற கோவலன் யாரோ
அழகு கோட்டைக்கேற்ற காவலன் யாரோ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.