தெய்வம் பாடல் வரிகள்

Deivam
Movie Name Deivam
Movie Name (in Tamil) தெய்வம்
Starring A.V.M. Rajan, Sowkar Janaki, Nagesh
Music Kunnakudi Vaidyanathan
Year 1972
Rating

4.5

Excellent (12) Vote
Good (2) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (1) Vote