அண்ணாமல அண்ணாமல பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Annamalai (1992) (அண்ணாமலை)
Music
Deva
Year
1992
Singers
K. S. Chithra, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vaali
பெண் : அண்ணாமல அண்ணாமல ஆசை வச்சேன் எண்ணாமலே
அன்னம் தண்ணி உண்ணாமலே எண்ணி ஏங்குறேன்
அண்ணாமல அண்ணாமல ஆசை வச்சேன் எண்ணாமலே
அன்னம் தண்ணி உண்ணாமலே எண்ணி ஏங்குறேன்
ஆசையிலே சொக்குதய்யா என் வயசு
உன் மீசையிலே சிக்குதய்யா எம் மனசு
உன் காதுக்குள்ளே காதல் சொல்லும் கண்ணா என் கொலுசு

ஆண் : அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி அத்தைப் பெத்த வண்ணக்கிளி
கூட்டுக்குள்ளே இடம் இருக்கா வசதி எப்படி
முன்னழகு மூச்சு வாங்கி நிக்குதடி
ஓன்பின்னழகு பித்தம் கொள்ள வைக்குதடி
நீ எந்த ஊரில் வாங்கி வந்த இந்த சொக்குப் பொடி

பெண் : அண்ணாமல அண்ணாமல ஆசை வச்சேன் எண்ணாமலே
அன்னம் தண்ணி உண்ணாமலே எண்ணி ஏங்குறேன்

***

பெண் : நேசம் உள்ள மாமன் கொஞ்சம் நெருங்கி வரட்டுமே
உன் நெத்தியில விழுந்த முடி என் மேல் விழட்டுமே

ஆண் : ஈரத்தலை துவட்டும் துணி என் மேல் சிந்தட்டுமே
உன் இடுப்பச் சுத்தி கட்டும் சேல என்னைக் கட்டட்டுமே

பெண் : அழகான வீரனே அசகாய சூரனே
கருப்பான வண்ணனே கலிகால கண்ணனே

ஆண் : நாடகம் தொடங்கினால் நான் உந்தன் தொண்டனே

பெண் : அண்ணாமல அண்ணாமல

ஆண் : ஹோய்

பெண் : ஆசை வச்சேன் எண்ணாமலே

ஆண் : ஹைய்யோ

பெண் : அன்னம் தண்ணி உண்ணாமலே எண்ணி ஏங்குறேன்

***

ஆண் : பிரம்மனுக்கு மூடு வந்து உன்னை படைச்சிட்டான்
அடி காமனுக்கு மூடு வந்து என்னை அனுப்பிட்டான்

பெண் : சாமிக்குந்தான் கருணை வந்து அள்ளிக் கொடுத்துட்டான்
நான் தாவணிக்கு வந்த நேரம் உன்னை அனுப்பிட்டான்

ஆண் : வாழ்ந்தாக வேண்டுமே வளைந்தாடு கண்மணி
வண்டாடும் பூவுக்கு வலிக்காது அம்மணி

பெண் : உலுக்கித்தான் பறிக்கணும் உதிராது மாங்கனி

ஆண் : அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி அத்தைப் பெத்த வண்ணக்கிளி
கூட்டுக்குள்ளே இடம் இருக்கா வசதி எப்படி
முன்னழகு மூச்சு வாங்கி நிக்குதடி
ஓன்பின்னழகு பித்தம் கொள்ள வைக்குதடி
நீ எந்த ஊரில் வாங்கி வந்த இந்த சொக்குப் பொடி

பெண் : அண்ணாமல அண்ணாமல

ஆண் : ஹ ஹா ஹ

பெண் : ஆசை வச்சேன் எண்ணாமலே

ஆண் : ஹோ ஓ ஓ

பெண் : அன்னம் தண்ணி உண்ணாமலே எண்ணி ஏங்குறேன்

ஆண் : ச்சு ச்சு ச்சு

பெண் : ஆசையிலே சொக்குதய்யா என் வயசு
உன் மீசையிலே சிக்குதய்யா எம் மனசு
உன் காதுக்குள்ளே காதல் சொல்லும் கண்ணா என் கொலுசு

ஆண் : அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி அத்தைப் பெத்த வண்ணக்கிளி
கூட்டுக்குள்ளே இடம் இருக்கா வசதி எப்படி

பெண் : அண்ணாமல அண்ணாமல ஆசை வச்சேன் எண்ணாமலே
அன்னம் தண்ணி உண்ணாமலே எண்ணி ஏங்குறேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.