வெண்ணிற இரவுகள் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Pesu (2012) (பேசு)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2012
Singers
Yuvan Shankar Raja
Lyrics
Snehan
வெண்ணிற இரவுகள் காதலின் மௌனங்கள்
ஆஞ்சிலோ வண்ணங்கள்
நம் காதல் ரேகைகள் தானே (வெண்ணிற)
I have a dream கடல் காதல் ஆக்குமா
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream ரோமின் சாலைகள்
I have a dream sky காதலை சேருமா

நாளெல்லாம் தேடினேன்
காதலைப் பாடினேன்
யாரென்னை கேட்பினும்
நல்ல பாடல் சொல்ல வந்தேனே
காதலின் சாலைகள்
பூமியைக் கோர்க்குமா
எல்லைகள் வேண்டுமா
என்ற கேள்வி ஏங்கி கேட்குமா


I have a dream கடல் காதல் ஆகுமா
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream ஓ ஓ ரோமின் சாலைகள்
I have a dream I have a dream I have a dream

யாரோ நதியினில் போகும் வழிகளில்
எங்கும் உள்ளதே காதல்
ஒரு கூவம் கரையினில் ஆர்சிட் பூத்திடும் மாயம் செய்யுமே காதல்
vernes'இன் கடிதங்கள் keats'இன் கவிதைகள் எழுதசொன்னதே காதல்
நம் வான்கோ காதில் காதல் சொல்லிடு வரங்கள் தந்திடும் காதல்

I have a dream கடல் காதல் ஆகுமா
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream ரோமின் சாலைகள்
I have a dream sky காதலை சேருமா


I have a dream கடல் காதல் ஆகுமா
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream roman சாலைகள்
I have a dream I have a dream I have a dream

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.