ராஜநடை நடந்து வரும் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Madhurakara Thambi (1988) (மதுரைக்கார தம்பி)
Music
Chandrabose
Year
1988
Singers
Malasiya Vasudevan, B. S. Sasireka
Lyrics
Mu. Metha
ஆண் : ராஜநடை நடந்து வரும் ராமசாமி நான்
ராஜ்ஜியத்தை பூஜை செய்யும் ரங்கசாமி நான்
தருமனுக்கு அடுத்தபடி தங்கசாமி நான்
வேளை வந்தால் வேல் எடுக்கும் வேலுசாமி நான்
எந்த சாமி நல்ல சாமி தேர்ந்தெடுத்து சொல்லு சாமி

பெண் : ராஜநடை நடந்து வரும் ராமசாமி தான்
ராஜ்ஜியத்தை பூஜை செய்யும் ரங்கசாமி தான்
தருமனுக்கு அடுத்தபடி தங்கசாமி தான்
வேளை வந்தால் வேல் எடுக்கும் வேலுசாமி தான்
எந்த சாமி நல்ல சாமி தேர்ந்தெடுக்க வேணும் சாமி

ஆண் : ராஜநடை நடந்து வரும் ராமசாமி நான்
ராஜ்ஜியத்தை பூஜை செய்யும் ரங்கசாமி நான்

ஆண் : நல்ல நல்ல மனிதருக்கு நல்லசாமி நான்
நன்றியோடு வாழும் நல்ல புள்ள சாமி நான்
கேட்டவருக்கு கை கொடுக்கும் கிருஷ்ண சாமி நான்
கேடு கெட்ட கூட்டத்துக்கு துஷ்ட சாமி நான்

பெண் : நெனச்சா வந்திடும் துரைசாமி
மொறச்சா நீயொரு முனிசாமி
ஆண் : அய்யா சொன்னா பொய்யாகுமா
ஆயிரமாய் இங்கு சாமி

ஆண் : ராஜநடை நடந்து வரும்
குழு : ராமசாமி தான்
பெண் : ராஜ்ஜியத்தை பூஜை செய்யும்
குழு : ரங்கசாமி தான்
ஆண் : தருமனுக்கு அடுத்தபடி
குழு : தங்கசாமி தான்
பெண் : வேளை வந்தால் வேல் எடுக்கும்
குழு : வேலுசாமி தான்
ஆண் : எந்த சாமி நல்ல சாமி
குழு : தேர்ந்தெடுக்க வேணும் சாமி

ஆண் : தருமம் உள்ள மனுசனெல்லாம் சாமியாகலாம்
தாய்மையுள்ள மனசு எல்லாம் கோவிலாகலாம்
கருணையுள்ள மனுஷன் இங்கே தேவன் தானடா
கைக் கொடுக்கும் போது காவல் தெய்வம் நீயடா

பெண் : மனுஷன் தேடுறான் கடவுளதான்
கடவுள் தேடுறான் மனுஷனத்தான்
ஆண் : கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் இங்கே
கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கும்

ஆண் : ராஜநடை நடந்து வரும் ராமசாமி நான்
ராஜ்ஜியத்தை பூஜை செய்யும் ரங்கசாமி நான்
தருமனுக்கு அடுத்தபடி தங்கசாமி நான்
வேளை வந்தால் வேல் எடுக்கும் வேலுசாமி நான்
எந்த சாமி நல்ல சாமி தேர்ந்தெடுத்து சொல்லு சாமி

பெண் : ராஜநடை நடந்து வரும் ராமசாமி தான்
ராஜ்ஜியத்தை பூஜை செய்யும் ரங்கசாமி தான்
தருமனுக்கு அடுத்தபடி தங்கசாமி தான்
வேளை வந்தால் வேல் எடுக்கும் வேலுசாமி தான்
எந்த சாமி நல்ல சாமி தேர்ந்தெடுக்க வேணும் சாமி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.