தந்தனத்தோம் ஹோய் தந்தனத்தோம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 01, 2023

Movie Name
Madhurakara Thambi (1988) (மதுரைக்கார தம்பி)
Music
Chandrabose
Year
1988
Singers
Malasiya Vasudevan, S. P. Sailaja
Lyrics
Mu. Metha
பெண் : தந்தனத்தோம் ஹோய் தந்தனத்தோம் ஹோய்
தந்தனத்தோம் ஹோய் தந்தனத்தோம் ஹோய்
ஆண் : தந்தனத்தோம் பாடிக்கிட்டு
ததிகினத்தோம் போட்டுக்கிட்டு
கொளத்துக்குள்ள குளிக்க வரும் பொன்னம்மா ( 2 )
நான் உன் கூட குளிக்க வந்தா என்னம்மா..ஆஆ.ஆஹ்..

ஆண் : பூவால காலெடுத்து பொன்னால மேனி செஞ்சு
கூவாத குயிலு ஒண்ணு கூவ வந்ததோ..ஓஓஓ..
பெண் : தேவாரம் பாடிக்கிட்டு சிங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு
தேனோட மீது என்ன மேல் தூவ வந்ததோ

ஆண் : விழி அம்பாக ஒரு வம்பாக
பெண் : இவ திண்டாட நீ கொண்டாட
ஆண் : கண்ணில் பட்டா கையை தொட்டா
காணும் இன்பம் கோடி வாரி போகலாம்

பெண் : தந்தனத்தோம் ஹோய் தந்தனத்தோம் ஹோய்
தந்தனத்தோம் ஹோய் தந்தனத்தோம் ஹோய்

பெண் : முட்டாத காள ஒண்ணு முத்தாட வந்து நின்னு
மோதாம மோதி நெஞ்சு பாதி ஆனதே..ஏ..ஏ..ஏ..
ஆண் : சிங்கார மொட்டு ஒண்ணு செந்தூர பொட்டு ஒண்ணு
பந்தாக என் மனச பாடு படுத்துதே

பெண் : வில்லாக இந்த ஜில்லாவ
ஆண் : ரெண்டு கண்ணால நீ கொல்லாதே
பெண் : அக்கம் பக்கம் பாத்து வெக்கம்
ஆனா வேணா இந்த மனசு கேக்கல

பெண் : தந்தனத்தோம் ஹோய் தந்தனத்தோம் ஹோய்
தந்தனத்தோம் ஹோய் தந்தனத்தோம் ஹோய்
ஆண் : தந்தனத்தோம் பாடிக்கிட்டு
ததிகினத்தோம் போட்டுக்கிட்டு
கொளத்துக்குள்ள குளிக்க வரும் பொன்னம்மா

பெண் : தந்தனத்தோம் பாடிக்கிட்டு
ததிகினத்தோம் போட்டுக்கிட்டு
கொளத்துக்குள்ள குளிக்க வந்தா என்னய்யாஆஆஆஹ்
ஆண் : நான் உன் கூட குளிக்க வந்தா என்னம்மா..ஆஆ.ஆஹ்..
பெண் : ஆஆஆஹ்.......ஆண் : ஆஆஆஆஹ்ஹ....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.