மழை வருது பாடல் வரிகள்

Movie Name
Raja Kayya Vacha (1990) (ராஜா கைய வைச்சா)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1990
Singers
K. J. Yesudas, K. S. Chithra
Lyrics
Vaali
ஆண் : லாலால லாலால லாலா
லாலால லாலால லாலா
லாலா லாலாலலா
லல லாலா லாலலா
மழை வருது மழை வருது
குடை கொண்டுவா
மானே உன் மாராப்பிலே ஹோய்

பெண் : வெயில் வருது வெயில் வருது
நிழல் கொண்டு வா
மன்னா உன் பேரன்பிலே

ஆண் : மழை போல் நீயே
பொழிந்தாய் தேனே

பெண் : மழை வருது மழை வருது
குடை கொண்டுவா

ஆண் : மானே உன் மாராப்பிலே ஹோய்
வெயில் வருது வெயில் வருது
நிழல் கொண்டு வா

பெண் : மன்னா உன் பேரன்பிலே

ஆண் : மழை போல் நீயே
பொழிந்தாய் தேனே

பெண் : மழை வருது மழை வருது
குடை கொண்டுவா

ஆண் : மானே உன் மாராப்பிலே

***

பெண் : இரவும் இல்லை

ஆண் : பகலும் இல்லை

பெண் : இணைந்த கையில்

ஆண் : பிரிவும் இல்லை

பெண் : சுகங்கள் யாவும் அளந்து பார்போம்

ஆண் : நதிகள் மீதும் நடந்து பார்ப்போம்
நதிகள் மீதும் நடந்து பார்ப்போம்

பெண் : சுகங்கள் யாவும் அளந்து பார்ப்போம்
உனது தோளில் நான் பிள்ளை போலே
உறங்க வேண்டும் கண்ணா வா

ஆண் : மழை வருது மழை வருது
குடை கொண்டுவா
மானே உன் மாராப்பிலே ஹோய்

பெண் : வெயில் வருது வெயில் வருது
நிழல் கொண்டு வா
மன்னா உன் பேரன்பிலே

ஆண் : மழை போல் நீயே
பொழிந்தாய் தேனே

பெண் : மழை வருது மழை வருது
குடை கொண்டுவா

ஆண் : மானே உன் மாராப்பிலே ஹோய்
வெயில் வருது வெயில் வருது
நிழல் கொண்டு வா

பெண் : மன்னா உன் பேரன்பிலே

***

ஆண் : கடந்த காலம்

பெண் : மறந்து போவோம்

ஆண் : கரங்கள் சேர்த்து

பெண் : நடந்து போவோம்

ஆண் : உலகம் எங்கும் நமது ஆட்சி

பெண் : நிலமும் வானும் அதற்கு சாட்சி
நிலமும் வானும் நமது ஆட்சி

ஆண் : உலகம் எங்கும் அதற்கு சாட்சி
இளைய தென்றல் தாலாட்டு பாடும்
இனிய ராகம் கேட்கும் வா

பெண் : வெயில் வருது வெயில் வருது
நிழல் கொண்டு வா
மன்னா உன் பேரன்பிலே ஹோய்

ஆண் : மழை வருது மழை வருது
குடை கொண்டுவா
மானே உன் மாராப்பிலே
மழை போல் நீயே
பொழிந்தாய் தேனே

பெண் : மழை வருது மழை வருது
குடை கொண்டுவா

ஆண் : மானே உன் மாராப்பிலே ஹோய்
வெயில் வருது வெயில் வருது
நிழல் கொண்டு வா

பெண் : மன்னா உன் பேரன்பிலே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.