கல்யாண பொண்ணு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Kazhugumalai Kallan (1988) (கழுகுமலை கள்ளன்)
Music
Chandrabose
Year
1988
Singers
Malasiya Vasudevan, S. P. Sailaja
Lyrics
Vaali
ஆண் : ஹேய் கல்யாண பொண்ணு பூமியில ஒண்ணு
கல்யாண பொண்ணு பூமியில ஒண்ணு
அழகெல்லாம் மொத்தம் இருக்கு அணையாத குத்துவிளக்கு
பொன்னூஞ்சல் பூமாலை பட்டாடை கொண்டாடும்

பெண் : கல்யாண புள்ள பூமியெங்கும் இல்ல
கல்யாண புள்ள பூமியெங்கும் இல்ல
முன்னால வச்சக் கால எடுக்காத மச்சக்காள
பொன்னூஞ்சல் பூமாலை பட்டாடை கொண்டாடும்

ஆண் : ஹேய் கல்யாண பொண்ணு பூமியில ஒண்ணு
பெண் : அட கல்யாண புள்ள பூமியெங்கும் இல்ல

ஆண் : தங்கச் சிலைதான் எங்க தங்கச்சியும் தான்
வெறும் தென்னம் பிள்ள கீரிப்பிள்ள உங்க புள்ளத்தான்
பெண் : கண்ணுக்கழகா எங்க வண்ணக் குமரன் அட
சிங்கப்பல்லு சப்ப மூக்கு உங்கப் பொண்ணுதான்

ஆண் : உன்னப் போல ஜாடை உங்க மாப்பிள்ள
பெண் : அண்ணன் மூஞ்சிப் பாத்தா தங்க தேவல
ஆண் : வம்பு வழக்கெதுக்கு மொத்தத்துல உனக்கு
புத்தி கொஞ்சம் கிறுக்கு போம்மா

பெண் : கல்யாண ஹோய் புள்ள பூமியெங்கும் இல்ல
ஆண் : அழகெல்லாம் மொத்தம் இருக்கு
அணையாத குத்துவிளக்கு
பெண் : பொன்னூஞ்சல் பூமாலை பட்டாடை கொண்டாடும்
ஆண் : ஹேய் கல்யாண பொண்ணு பூமியில ஒண்ணு..

பெண் : கெட்டிக்காரன் தான் தொடத் தட்டும் வீரன்தான்
அட சொல்லப் போனா எங்கப் புள்ள சூரப்புலி தான்
ஆண் : ஹேய் நல்ல குடும்பம் ரோஷமுள்ள குடும்பம்
புள்ளி மானப் போல மானம் காக்கும் எங்க குடும்பம்

பெண் : சத்தம் போட்டு நீதான் ரொம்ப கூவுறே
ஆண் : சும்மா நீயும் ஏம்மா துள்ளித் தாவுறே
பெண் : ஒண்ணுக்கொண்ணு துணையா
ஒண்ணுக்குள்ள இணையா
ஒத்துப் போனா சரிதான் போய்யா

ஆண் : ஹேய் கல்யாண பொண்ணு பூமியில ஒண்ணு
பெண் : அட கல்யாண புள்ள பூமியெங்கும் இல்ல
பெண் : முன்னால வச்சக் கால எடுக்காத மச்சக்காள
பொன்னூஞ்சல் பூமாலை பட்டாடை கொண்டாடும்

பெண் : அட கல்யாண புள்ள பூமியெங்கும் இல்ல
கல்யாண புள்ள பூமியெங்கும் இல்ல..ஹே ஹெஹ்ஹ...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.