மிஸ்ஸிசிப்பி நதி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 29, 2023

Movie Name
Priyamaanavale (2000) (பிரியமானவளே)
Music
S. A. Rajkumar
Year
2000
Singers
Anuradha Sriram, Vijay
Lyrics
Vaali
மிஸ்ஸிசிப்பி நதி குலுங்க குலுங்க
மினி ஸ்கிர்ட்டு மெல்ல குதிக்க குதிக்க
உனக்கு பிடிக்குமா அன்பே உனக்கு பிடிக்குமா

செறி ப்ளவர் இங்கு சிரிக்க சிரிக்க
ஸ்ட்றாபெறி உதடு துடிக்க துடிக்க
எனக்கு கசக்குமா அன்பே எனக்கு கசக்குமா

 டச்சிங்கு டச்சிங்கு தான் டக்கரு டக்கரு தான்
 லவ்விங்கு லவ்விங்கு தான் லிக்கரு லிக்கரு தான்
 சந்திக்க சந்திக்க சிந்திக்க சிந்திக்க தித்திக்க விடாதே
 உன்னுடல் தொட்டபின் இன்னொரு பெண்ணுடல் என் விரல் தொடாதே

மிஸ்ஸிசிப்பி நதி குலுங்க குலுங்க
மினி ஸ்கிர்ட்டு மெல்ல குதிக்க குதிக்க
உனக்கு பிடிக்குமா அன்பே உனக்கு பிடிக்குமா

இதழ்களில் இருக்கும் வைனை கொடுக்க வேண்டும் வேண்டும்
இதை விட ஷாம்பெய்ன் எதற்க்கு எனக்கு வேண்டும் வேண்டும்

உன்னை தானே நைட்டு நானும் உடுத்த வேண்டும் வேண்டும்
உனைவிட நைட்டி ஒன்று எதர்க்கு வேண்டும் வேண்டும்

நீ அழகிய ஏஞ்சல் என் மடி ஒரு ஊஞ்சல்
நீ தொடர்ந்திடும் நைசு உன்னிடத்தில் பைசில்
விரட்டினாலும் விலகிடாது உனது ஞாபகம்
இடைவிடாது இடையில் நடத்து உறவு நாடகம்

மிஸ்ஸிசிப்பி நதி குலுங்க குலுங்க
மினி ஸ்கிர்ட்டு மெல்ல குதிக்க குதிக்க
உனக்கு பிடிக்குமா அன்பே உனக்கு பிடிக்குமா

செறி ப்ளவர் இங்கு சிரிக்க சிரிக்க
ஸ்ட்றாபெறி உதடு துடிக்க துடிக்க
எனக்கு கசக்குமா அன்பே எனக்கு கசக்குமா

அமெரிக்கன் ஸ்டைலில் வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் வேண்டும்
பிறிகின்ற உரிமையோடு உறவு வேண்டும் வேண்டும்

 எனக்கொரு மில்லியன் டாலர் எதர்க்கு வேண்டும் வேண்டும்
அதை விட காஸ்ட்லி உந்தன் அன்பு வேண்டும் வேண்டும்

 நான் தொட தொட மீண்டும் நீ தொட வர வேண்டும்
 நான் தொட தொட மீண்டும் நீ கொடுத்திட வேண்டும்
 உனக்கும் எனக்கும் பயனம் செய்ய ஒரே பர்த்து தான்
 எனது கால்கள் நடப்பதென்றும் உனது ரூட்டு தான்

மிஸ்ஸிசிப்பி நதி குலுங்க குலுங்க
மினி ஸ்கிர்ட்டு மெல்ல குதிக்க குதிக்க
உனக்கு பிடிக்குமா அன்பே உனக்கு பிடிக்குமா

செறி ப்ளவர் இங்கு சிரிக்க சிரிக்க
ஸ்ட்றாபெறி உதடு துடிக்க துடிக்க
எனக்கு கசக்குமா அன்பே எனக்கு கசக்குமா

டச்சிங்கு டச்சிங்கு தான் டக்கரு டக்கரு தான்
லவ்விங்கு லவ்விங்கு தான் லிக்கரு லிக்கரு தான்
சந்திக்க சந்திக்க சிந்திக்க சிந்திக்க தித்திக்க விடாதே

உன்னுடல் தொட்டபின் இன்னொரு பெண்ணுடல் என் விரல் தொடாதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.