அழகு ஒரு ராகம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 06, 2023

Movie Name
Padagotti (1964) (படகோட்டி)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1964
Singers
P. Susheela
Lyrics
Vaali
அழகு ஒரு ராகம் ஆசை ஒரு தாளம் 
அழகு ஒரு ராகம் ஆசை ஒரு தாளம் - காதல்
பெண்பாவை கண்பார்வை பாட்டாகப் பாடும் - வண்ணப்
பொன்மேனி மேலாடை பூங்காற்றில் ஆடும்
அழகு ஒரு ராகம் ஆசை ஒரு தாளம் - காதல்
பெண்பாவை கண்பார்வை பாட்டாகப் பாடும் - வண்ணப்
பொன்மேனி மேலாடை பூங்காற்றில் ஆடும்

தேன் வாழைகள் தந்த உதடுகள் குளிர்ப் புன்னகை என்று மொழி பேசும் 
தேன் வாழைகள் தந்த உதடுகள் குளிர்ப் புன்னகை என்று மொழி பேசும் பொன்
மானொன்று பெண்ணாக மாறிடக் கண்ணாள மேடையில் தாவிடுதே
எனக்கும் உனக்கும் எதையும் மறக்கும் மயக்கம் மயக்கம் இதுவோ

அழகு ஒரு ராகம் ஆசை ஒரு தாளம் - காதல்
பெண்பாவை கண்பார்வை பாட்டாகப் பாடும் - வண்ணப்
பொன்மேனி மேலாடை பூங்காற்றில் ஆடும்

வாரமாலே வந்த ஆசைகள் இளம் தோகையில் கண்கள் சதிராடும்
வாரமாலே வந்த ஆசைகள் இளம் தோகையில் கண்கள் சதிராடும்
செந்தாமரைப் பெண்ணாக மாறிடக் கண்ணாள ஓடையில் நீந்திடுதே
இளமை மயக்கும் இருக்கும் வரைக்கும் பிறக்கும் பிறக்கும் சுகமோ

அழகு ஒரு ராகம் ஆசை ஒரு தாளம் - காதல்
பெண்பாவை கண்பார்வை பாட்டாகப் பாடும் - வண்ணப்
பொன்மேனி மேலாடை பூங்காற்றில் ஆடும்

லலல்ல லால லாலலல்ல லாலா
லாலா லாலால லாலால லாலால லாலா
லால லாலால லாலால லாலால லாலா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.