நான் ஒரு குழந்தை பாடல் வரிகள்

Movie Name
Padagotti (1964) (படகோட்டி)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1964
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Vaali
நான் ஒரு குழந்தை
நீ ஒரு குழந்தை 
ஒருவர் மடியிலே ஒருவரடி 
நாள் ஒரு மேனி பொழுதொரு வண்ணம் 
ஒருவர் மனதிலே ஒருவரடி 
நான் ஒரு குழந்தை
நீ ஒரு குழந்தை 
ஒருவர் மடியிலே ஒருவரடி 
நாள் ஒரு மேனி பொழுதொரு வண்ணம் 
ஒருவர் மனதிலே ஒருவரடி 

நேற்றொரு தோற்றம் இன்றொரு மாற்றம் 
பார்த்தால் பார்வைக்கு தெரியாது 
நேற்றொரு தோற்றம் இன்றொரு மாற்றம்
பார்த்தால் பார்வைக்கு தெரியாது 
தொடங்கிய பாதையில் தொடர்ந்து வராமல்
தூரத்தில் நின்றால் புரியாது 

பவளக்கொடியே வா சிந்தாமணியே வா 
மணிமேகலையே வா மங்கம்மாவே வா 
நான் ஒரு குழந்தை நீ ஒரு குழந்தை 
ஒருவர் மடியிலே ஒருவரடி 
நாள் ஒரு மேனி பொழுதொரு வண்ணம் 
ஒருவர் மனதிலே ஒருவரடி 

ஊரறியாமல் உறவறியாமல் 
யார் வரச் சொன்னார் காட்டுக்குள்ளே
ஓடிய கால்கள் ஓடவிடாமல் 
யார் தடுத்தார் உன்னை வீட்டுக்குள்ளே 
ஆவி துடித்தது நானுமழைத்தேன் 
நீயும் வந்தாய் என் பாட்டுக்குள்ளே 
ஆவி துடித்தது நானுமழைத்தேன் 
நீயும் வந்தாய் என் பாட்டுக்குள்ளே 

பவளக்கொடியே வா சிந்தாமணியே வா 
மணிமேகலையே வா மங்கம்மாவே வா 
நான் ஒரு குழந்தை நீ ஒரு குழந்தை 
ஒருவர் மடியிலே ஒருவரடி 
நாள் ஒரு மேனி பொழுதொரு வண்ணம் 
ஒருவர் மனதிலே ஒருவரடி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.