ஆவாரமே தேவாரமே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Sangu Pushpangal (1989) (சங்கு புஸ்பங்கள்)
Music
Guna Singh
Year
1989
Singers
S. P. Sailaja, S. N. Surendar
Lyrics
Anbu Kani
ஆண் : ஆவாரமே தேவாரமே
ஆவாரமே தேவாரமே
என் அக்கா பெத்த பூவாரமே
என் அக்கா பெத்த பூவாரமே

பெண் : ஆவாரமோ தேவாரமோ
ஆவாரமோ தேவாரமோ
உன் அக்கா பெத்த பூவாரமோ
உன் அக்கா பெத்த பூவாரமோ

ஆண்: உன் காலோடு கொலுசாட நீயாடும் போது
பெண் : பாலாடை மேலாடை பறந்தோடும் நேரம்
ஆண் : புல்லாங்குழலுக்கு முத்தம் கொடு
பெண் : புல்லரிச்சா சத்தமிடு
ஆண் : ஆஹா...ஆவாரமே தேவாரமே
ஆஹா....ஆவாரமே தேவாரமே..

ஆண் : ஆகாயமே ஆபாசம்தான்
வெக்கம் எல்லாம் வேலி வேஷந்தான்
பெண் : சேலையில்லா நட்சத்திரம்
செவ்வானத்தில் முத்துச்சரம்

ஆண் : இந்திரன இழுத்து வந்து
இன்பமெல்லாம் கத்துக் கொடு
பெண் : மந்திரத்தில் ஏங்க வச்சு
மன்மதன வாங்கி விடு

ஆண் : ஆங்..தத்தி தத்தி நீ நடந்தா
தாங்கதம்மா என் மனசு
தானாக தரமோ தேன் முத்தங்கள்
பெண் : நானாக தருவேன் தேன் முத்தங்கள்
ஆண் : ஆஹா ஆவாரமே தேவாரமே
ஆஹா ஆவாரமே தேவாரமே

ஆண் : சந்திரனும் முகம் பார்க்க
சாயங்காலம் தலைக் குனிய
பெண் : நந்தவனப் பூ விரியும்
நாலு பக்கம் தேன் சிதறும்

ஆண் : அந்தி நேரம் முத்தம் சிந்தி
ஆசைத் தீர காத்தடிக்கும்
பெண் : பூஜை செய்ய பூப்பறிச்சா
பூவுக்குள்ளே ஊத்தெடுக்கும்
ஆண் : அடி தாலியென்ன வேலி என்ன
தாண்டி வரும் வேளையிலே
தானாக தருமோ தேன் முத்தங்கள்
பெண் : நானாக தருவேன் தேன் முத்தங்கள்

ஆண் : ஆஹா ஆவாரமே தேவாரமே
ஆஹா ஆவாரமே தேவாரமே
என் அக்கா பெத்த பூவாரமே
என் அக்கா பெத்த பூவாரமே

பெண் : ஆவாரமோ தேவாரமோ
ஆவாரமோ தேவாரமோ
உன் அக்கா பெத்த பூவாரமோ
உன் அக்கா பெத்த பூவாரமோ

ஆண்: உன் காலோடு கொலுசாட நீயாடும் போது
பெண் : பாலாடை மேலாடை பறந்தோடும் நேரம்
ஆண் : புல்லாங்குழலுக்கு முத்தம் கொடு
பெண் : புல்லரிச்சா சத்தமிடு

ஆண் : ஆஹா..ஆவாரமே தேவாரமே
பெண் : ஆஹா....ஆவாரமோ தேவாரமோ..

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.