சத்தம் வராமல் பாடல் வரிகள்

Movie Name
My Dear Marthandan (1990) (மை டியர் மார்த்தாண்டன்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1990
Singers
K. S. Chithra, Mano
Lyrics
Vaali
ஆண் : சத்தம் வராமல் முத்தம்
கொண்டாடும் சம் சம்

பெண்குழு : சம் சம்
சபலம் விடாமல் சரசம்
கொண்டாடும் சம் சம்

பெண்குழு : சம் சம்

பெண் : இளமை நதியில் குளிக்க வரவா
இரண்டு கரையை இணைக்க வரவா சம் சம்

பெண்குழு : சம் சம்

{ஆண்குழு : ஹோஹோல ராணி ஹோஹோல மேனி
ஹோஹோல தேனி லாவளவுல வாணி

ஆ&பெ குழு : ராணி தேனி வாணி

பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

பெண் : சத்தம் வராமல் முத்தம்
கொண்டாடும் சம் சம்

பெண்குழு : சம் சம்

பெண் : சபலம் விடாமல் சரசம்
கொண்டாடும் சம் சம்

பெண்குழு : சம் சம்

ஆண் : இளமை நதியில் குளிக்க வரவா
இரண்டு கரையை இணைக்க வரவா சம் சம்

பெண்குழு : சம் சம்

***

ஆண் : ஈர தென்றல் மாறி சென்ற தூரம்
என்ன இளமை நனையவா
ஓஹோஹோ ஓர கண்ணில் மாறன் அம்பின் வீரம்
என்ன இனிமை பொழியவா

பெண் : உன்னை சேர்ந்தது சின்ன பூச்செடி
தட்டும் வேளையில் சொட்டும் தேன் துளி

ஆண் : மொத்தத்தையும் தந்தாலும் மிச்சத்தையும்
வெச்சாலும் சரிசமம்

பெண் : சத்தம் வராமல் முத்தம்
கொண்டாடும் சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

பெண் : சபலம் விடாமல் சரசம்
கொண்டாடும் சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

ஆண் : இளமை நதியில் குளிக்க வரவா
இரண்டு கரையை இணைக்க வரவா சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

{ஆண்குழு : ஹோஹோல ராணி ஹோஹோல மேனி
ஹோஹோல தேனி லாவளவுல வாணி
ஆ&பெ குழு : ராணி தேனி வாணி
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

ஆண் : சத்தம் வராமல் முத்தம்
கொண்டாடும் சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

ஆண் : சபலம் விடாமல் சரசம்
கொண்டாடும் சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

***

பெண் : பேரின்பத்தின் ஆரம்பத்தில் ஓரமென்ன
பருவ வருத்தமா?
ஓஹோஹோ...வீரம்கொண்டு ஆரத்துக்கு
ஆரம்கட்டு புதிய விருத்தமா?

ஆண் : மஞ்சள் மேனிதான் மன்னன் மாளிகை
மின்னும் தீபமோ சிந்தும் புன்னகை

பெண் : எப்பப்போ வந்தாலும்
அப்பப்போ எந்நாளும் இதம்தரும்

ஆண் : சத்தம் வராமல் முத்தம்
கொண்டாடும் சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

ஆண் : சபலம் விடாமல் சரசம்
கொண்டாடும் சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

பெண் : இளமை நதியில் குளிக்க வரவா
இரண்டு கரையை இணைக்க வரவா சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

{ஆண்குழு : ஹோஹோல ராணி ஹோஹோல மேனி
ஹோஹோல தேனி லாவளவுல வாணி
ஆ&பெ குழு : ராணி தேனி வாணி
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

பெண் : சத்தம் வராமல் முத்தம்
கொண்டாடும் சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

பெண் : சபலம் விடாமல் சரசம்
கொண்டாடும் சம் சம்
பெண்குழு : சம் சம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.