அன்புள்ள மன்னவனே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 21, 2023

Movie Name
Mettukudi (1996) (மேட்டுக்குடி)
Music
Sirpi
Year
1996
Singers
Mano, Sirpi, Surmukhi, Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
அன்புள்ள மன்னவனே ஆசை காதலனே
அன்புள்ள மன்னவனே ஆசை காதலனே
இதயம் புரியாத என் முகவரி தெரியாதா
கிளியே கிளியே போ தலைவனை தேடி போ
முள்ளில் தூங்குகிறேன் கனவை அள்ளி போ
தனிமையில் கண்ணீரை கண்களில் ஏந்தி போ
அன்புள்ள மன்னவனே ஆசை காதலனே
அன்புள்ள மன்னவனே ஆசை காதலனே
இதயம் புரியாதா என் முகவரி தெரியாத

வா வா கண்ணா இன்றே கெஞ்சி கேட்க்க போபோ
வாசல் பார்த்து வாடும் வாழ்வை சொல்ல போபோ
இளமை உருகம் துன்பம் இன்றே சொல்ல போபோ
நிதமும் இதயம் எங்கும் நிலைமை சொல்ல போபோ
கிளியே கிளியே போபோ
காதல் உள்ளத்தின் மாற்றம் சொல்ல போ
மீண்டும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள போ
நடந்ததை மறந்திட சொல் உறவினில் கலந்திட சொல்
மடியினில் உறங்கிட சொல்
கண்கள் தேடுது திருமுகம் காண

அன்புள்ள மன்னவனே ஆசை காதலனே
அன்புள்ள மன்னவனே ஆசை காதலனே
இதயம் புரியாதா என் முகவரி தெரியாதா

வந்தேன் என்று கூற வண்ணக் கிளியே போபோ
வாசமல்லி பூவை சூட்ட சொல்லு போபோ
இதயம் இணையும் நேரம் தனிமை வேண்டும் போபோ
உந்தன் கண்கள் பார்த்தால் வெட்க்கம் கூடும் போபோ
கிளியே கிளியே போபோ
நித்தம் பலநூறு முத்தம் கேட்க போ
சத்தம் இல்லாமல் ஜன்னல் சாத்தி போ
விழிகளில் அமுத மழை இனி ஒரு பிரிவு இல்லை
உறவுகள் முடிவதில்லை
கங்கை வந்தது நெஞ்சினில் பாய

அன்புள்ள மன்னவனே ஆசை காதலனே
அன்புள்ள மன்னவனே ஆசை காதலனே
இதயம் புரியாதா என் முகவரி தெரியாதா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.