ராஜாளி நீ காலி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 04, 2023

Movie Name
2.0 (2018) (2.0)
Music
A. R. Rahman
Year
2018
Singers
Sid Sriram
Lyrics
Madhan Karky
ஐசக் அசிமோ பேரன்டா
சுண்டக் காசாய் சூரண்டா.

ஐசக் அசிமோ பேரன்டா
சுண்டக் காசாய் சூரண்டா.

ஐசக் அசிமோ பேரன்டா
சுண்டக் காசாய் சூரண்டா.

ஐசக் அசிமோ பேரன்டா
சுண்டக் காசாய் சூரண்டா.

ராஜாளி நீ காலி
இன்னைக்கும் திங்களுக்கு
தீபாலி.

ராஜலே
செம்ம ஜாலே.

நரகத்துக்கு நீ
விருந்தாளி.

மாசே நா பொடி மாசே
வெடிச்சாக்க
பூம் பட்டாசே
.

பாஸு நா குட்ட பாசு
மாட்டிக்கிட்டா
மச்சான் நீ பூட்ட கேசு.

நக நக நக நா
ஆறே அங்குல பீரங்கி
நீ உள்ளங்கி.

நக நக நக நா
தானியங்கி உன் காதுல
வச்ச சம்பங்கி.

நக நக நக நா
ஆறே அங்குல பீரங்கி
நீ உள்ளங்கி.

நக நக நக நா
தானியங்கி உன் காதுல
வச்ச சம்பங்கி.

நக நக நக நா
ரன்கூஸ்கி உன்
தூது வந்தா
சங்குஸ்கி.

பொடி பொடி பொடி நான்
மூக்குப் பொடி.

ஓன் மூக்குல புகுந்தேன்
தாக்குப் புடி.

ராஜாளி நீ காலி
இன்னைக்கும் திங்களுக்கு
தீபாலி.

ராஜாளே
செம்ம ஜாலே.

நரகத்துக்கு
நீ விருந்தாளி.

மாஸு நான் பொடி மாசே
வெடிச்சாக்க
பூப் பட்டாசு.

பாஸு நா குட்டப் பாஸு
மாட்டிக் கிட்டா மச்சா நீ
பூட்டக் கேசு.

ஒஹ் ஹோ
பட்சி சிக்கி கிச்சோ.

ஒஹ்
ரெக்க பிச்சிக் கிச்சோ.

ஒஹ்
உன்ன முறச்சி கிச்சோ.

அச்சச்சோ.

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.