சாதி என்னும் கொடுமை பாடல் வரிகள்

Movie Name
Thirunelveli (2000) (திருநெல்வேலி)
Music
Ilaiyaraaja
Year
2000
Singers
Ilaiyaraaja
Lyrics
Ilaiyaraaja

சாதி என்னும் கொடுமை இந்த
நாட்டை என்று விடுமோ
வீதிக்கு வீதி வந்து
பேதை உயிர் கொண்டு செல்லுமோ

ஆதியில் இல்லாத சாதியும்
பாதியில் வந்ததென்ன தொல்லையே
சாதி என்னும் பேயை ஓட்டிடும்
சத்தியப் பூசாரி இங்கில்லையே..(சாதி)

உன்னையும் என்னையும் பெற்றது
அன்னை தந்தை சாதி அல்ல
உண்ண உறங்கிட காப்பது
மண் மகளே சாதி அல்ல

நன்மையும் உண்மையும்
நித்தமும் சாகுது சாதியினால்
அன்பு பண்பு எனும் நற்குணம்
வேகுது சாதியினால்

காற்று என்னும் சாதி
தீ என்னும் சாதியை தீண்டாவிடில்
நிலம் என்னும் சாதியும்
நீர் என்னும் சாதியை தீண்டாவிடில்
நீயும் நானும் இல்லை
மண்ணில் உயிரும் இல்லை ஞானப் பெண்ணே..(சாதி)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.