ஆத்துல அன்னக்கிளி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 27, 2023

Movie Name
Veera (1994) (வீரா)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1994
Singers
Arun Mozhi
Lyrics
Ilaiyaraaja
ஆத்துல அன்னக்கிளி தேச்சு நீ மஞ்ச குளி
ஆத்துல அன்னக்கிளி தேச்சு நீ மஞ்ச குளி
என்னை ஏன் தொறத்துன மனச ஏன் வருத்துன
உனக்கு நா ஒருத்துனா எப்பவும் இருப்பனா
அடி அச்சாரம் போடாம ஆடுதடி லோலாக்கு
பூங்கலத்து ஏன் ஆடுது உன் பொன் உடம்பு ஏன் வாடுது
பூங்கலத்து ஏன் ஆடுது உன் பொன் உடம்பு ஏன் வாடுது
ஆத்துல அன்னக்கிளி தேச்சு நீ மஞ்ச குளி
ஆத்துல அன்னக்கிளி தேச்சு நீ மஞ்ச குளி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.